3 NWO-toekenningen voor innovatief kankeronderzoek

23 augustus 2022
Doctor with Medical Healthcare Research Concept
Samenwerking
Nieuws

Drie onderzoeksconsortia zijn gehonoreerd met een prestigieuze subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het gaat concreet om behandelopties voor hersentumoren, aangrijpingspunten voor immunotherapie en innovatieve strategieën in kanker- en stamcelonderzoek. Voor ieder consortium is maximaal drie miljoen euro beschikbaar en met dat geld kunnen nieuwe onderzoekslijnen worden opgetuigd.

De drie gehonoreerde onderzoeksconsortia bij het Nederlands Kanker Instituut en het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek richten zich op innovatief kankeronderzoek. De prestigieuze subsidies worden verstrekt in het kader van de Open Competitie ENW-XL, waarin totaal 60 miljoen wordt toegekend aan innovatief ongebonden formeel onderzoek voor consortia binnen de exacte en natuurwetenschappen. De gehonoreerde projecten in het kader van het kankeronderzoek zullen grotendeels dit jaar nog van start gaan en gemiddeld vijf jaar duren.

Nanomedicijnen tegen hersenkanker

Op de website van NWO worden de drie toekenningen nader toegelicht. Het eerste consortium staat onder leiding van Leila Akkari. Zij ontwikkelt samen met  biologen en chemici nieuwe therapieën tegen zeer agressieve tumoren zoals hersenkanker. Akkari:  “Om nieuwe behandelingsmethoden, zoals nanomedicijnen, te ontwikkelen, zal onze onderzoeksgroep interacties bestuderen die plaatsvinden in de hersentumor. Met deze aanpak willen we uiteindelijk kankercellen doden en de ondersteunende effecten die afweercellen aan tumorcellen kunnen bieden, opheffen.” Nanotechnologie wordt in de zorgsector steeds meer toegepast. Deze hoogwaardige technologie wordt niet alleen gebruikt om medicijnen te ontwikkelen zoals ook bij het onderzoek van Akkari, maar ook om bijvoorbeeld bacteriën af te luisteren.

Innovatief onderzoek naar tumor- en T-cellen

Daniel Peeper en zijn collega’s Karin de Visser en Maarten Altelaar leiden het tweede gehonoreerde consortium dat interacties gaat bestuderen tussen tumorcellen en T-cellen. Daniel Peeper vertelt: “We zullen in dit project geavanceerde technieken inzetten, niet alleen om een beter begrip te krijgen van hoe T-cellen tumoren herkennen en doden, maar ook hoe tumoren daaraan kunnen ontsnappen. Zo proberen we nieuwe aangrijpingspunten voor immunotherapie te ontdekken”.

Onderzoek bevruchte eicellen

Het derde consortium dat de prestigieuze NWO-toekenning heeft verworven is van Tineke Lenstra en haar team. Het onderzoek richt zich op één bevruchte eicel en de vraag hoe dit kan uitgroeien tot een organisme met veel verschillende celtypes. Een team van topwetenschappers zoekt met  gedetailleerde moleculaire analyses uit wanneer en hoe deze individuele cellen hun toekomst vastleggen. Dit zal leiden tot nieuwe inzichten omtrent de vraag hoe cellen ‘beslissingen’ nemen en het onderzoek kan ook helpen bij het ontwikkelen van innovatieve strategieën in kanker- en stamcelonderzoek.