95% van het slaaponderzoek in eigen bed mogelijk

21 maart 2024
slaaponderzoek
Monitoring
Nieuws

Op 15 maart was de internationale dag van de slaap. St. Antonius Ziekenhuis meldt, in het kader van deze speciale dag, dat voor slaaponderzoek mensen steeds minder vaak hoeven te worden opgenomen in het ziekenhuis. De cijfers zijn inmiddels zelfs ronduit indrukwekkend. Jaarlijks behandelt de afdeling Slaapgeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis zo’n 6000 mensen met slaapklachten. Als een slaaponderzoek nodig is, moesten patiënten voor slaaponderzoek altijd een nachtje blijven in een slaapkamer van het ziekenhuis. Nu gebeuren die onderzoeken in 95 procent van de gevallen thuis.

Een nachtje blijven in het ziekenhuis voor onderzoek naar slaapstoornissen hoeft dus tegenwoordig vaak niet meer. Ongeveer een kwart van de mensen slaapt slecht. Meestal gaat dat vanzelf over, maar als het probleem te lang duurt of te ernstig wordt, ontstaat er een slaapstoornis. Om te onderzoeken wat de oorzaak is van een slaapstoornis, is na de intake met een specialist vaak een slaaponderzoek nodig. En dat kan nu dus bij St. Antonius in 95% van de gevallen bij St. Antonius Ziekenhuis het slaaponderzoek thuis gedaan worden. Alleen als ook videobeelden nodig zijn, omdat een patiënt ’s nachts bijzonder gedrag vertoont, worden de onderzoeken nog in het ziekenhuis gedaan. Dit geldt ook voor patiënten die extra medische zorg nodig hebben.

Miniaturisering

Dankzij de opkomst van draagbare technologie en digitale innovaties is het nu dus mogelijk om slaaponderzoeken in de eigen slaapkamer uit te voeren. Deze ontwikkeling wordt onder meer gedreven door de behoefte aan patiëntvriendelijkheid en kostenbesparing. Onderzoek thuis zorgt ervoor dat mensen natuurlijke slaappatronen laten zien en dat ze niet de stress hebben van een ziekenhuisverblijf. Deze aanpak biedt hoop en verlichting voor duizenden patiënten, terwijl het tegelijkertijd de zorgtoegankelijkheid verbreedt en de belasting op ziekenhuisfaciliteiten vermindert.

Slaaponderzoek thuis

Dit slaaponderzoek thuis past goed in deze tijd waarin zorg, monitoring en onderzoek waar mogelijk steeds meer wordt verplaatst van het ziekenhuis naar thuis en sluit uitstekend aan bij het concept passende zorg. Hiertoe zijn steeds meer opties dankzij het steeds kleiner worden van meetapparatuur (miniaturisering) en slimme digitalisering. Niet alleen één dag onderzoek thuis wordt  zo mogelijk, maar ook kunnen zo mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD of hartfalen steeds beter langdurig op afstand in de gaten worden gehouden. Naast onderzoek en monitoring op afstand is het ook steeds, wederom met name onder meer dankzij miniaturisering, steeds beter mogelijk om behandelingen zoals bijvoorbeeld nierdialyse aan huis aan te bieden.

Passende zorg

Door voortschrijdend elektronisch inzicht zijn de apparaten waarmee de onderzoeken worden gedaan in de loop der jaren steeds kleiner geworden en daarmee patiëntvriendelijker. Zo kunnen dus vrijwel alle slaaponderzoeken tegenwoordig eenvoudig thuis gedaan worden. Meestal wordt hierbij een apparaatje gebruikt dat lijkt op een horloge en dat de slaappatronen kan registreren. Betreffende data kunnen later in het ziekenhuis worden uitgelezen en geanalyseerd. Het grote voordeel van een slaaponderzoek thuis is dat de patiënt zijn eigen slaapritme kan aanhouden en niet hoeft af te wijken van de gebruikelijke bed- en avondroutines. Hierdoor komen de slaap en daarmee de resultaten van het onderzoek beter overeen met de werkelijkheid, dan wanneer de patiënt in een voor hem onbekende ziekenhuiskamer slaapt. Bovendien werken deze onderzoeken thuis kostenbesparend, want er hoeft ’s nachts voor betreffende patiënten geen zorgverlener aanwezig te zijn.