AI-suite effectief als tweede beoordelaar bij borstonderzoek

28 september 2023
AI
Diagnostiek
Nieuws

Uit grootschalig Zweeds onderzoek blijkt dat de inzet van kunstmatige intelligentie, of artificial intelligence (AI), de potentie heeft om de hoge werkdruk onder radiologen te verlichten en tevens de zorg voor de patiënt te verbeteren. Met name omtrent borstkankeronderzoek worden hiermee daadwerkelijk grote stappen gezet. Het bedrijf Lunit heeft voor de inzet van AI bij borstonderzoek bijvoorbeeld de afgelopen jaren een grootschalige AI-suite uitgerold bij duizenden ziekenhuizen. Lunit’s AI-oplossing, INSIGHT MMG, betreft slimme software die mammografiebeelden analyseert en beoordeelt. De suite kan niet alleen als ondersteuning worden ingezet, maar ook als tweede beoordelaar!

Lunit, een Zuid-Koreaanse AI-leverancier met een vestiging in Nederland, heeft als missie om borstkankerscreening te transformeren met AI. Hun INSIGHT-suite, goedgekeurd door de FDA en voorzien van een CE-markering, wordt al klinisch gebruikt in meer dan 2.000 ziekenhuizen en medische instellingen in meer dan 40 landen. Onderzoek bevestigt inmiddels dat AI als tweede beoordelaar bij borstonderzoek effectiever en kostenefficiënter is dan menselijke beoordelaars. De inzet van kunstmatige intelligentie resulteert in de praktijk zelfs in zeer nauwkeurige diagnoses bij borstkankerscreening.  

Bevolkingsonderzoek

Het wereldwijde tekort aan radiologen, gecombineerd met vergrijzing in het vakgebied, maakt de inzet van AI in borstkankerscreening steeds urgenter. Momenteel worden mammogrammen nog meestal door twee radiologen beoordeeld, maar AI kan de rol van tweede beoordelaar overnemen en nagenoeg dezelfde resultaten behalen dan menselijke beoordelaars.

Met name bij massascreenings, zoals bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, kan de inzet van een AI-suite buitengewoon goed werken, hetgeen ook wordt onderstreept door meerdere Nederlandse medische professionals.

Double screening met AI-suite

Een recente studie, de ScreenTrustCAD-studie, geleid door Dr. Fredrik Strand aan het Karolinska Institutet in Zweden, onderzocht meer dan 50.000 vrouwen. Deze studie vergeleek de beoordeling van 55.581 borstkankerscreenings door twee radiologen en de AI-oplossing INSIGHT MMG. De resultaten toonden aan dat AI in combinatie met één menselijke beoordelaar een hoger kankerdetectiepercentage had en minder vrouwen terugriep voor vervolgonderzoek dan de beoordeling door twee radiologen.

Dr. Strand, borstradioloog en universitair hoofddocent aan het Karolinska Institutet, benadrukt dat hoewel double screening momenteel de gangbare praktijk is in Europa, het tekort aan radiologen grote problemen veroorzaakt in veel landen.

Zijn veelbelovende studie legt in ieder geval de basis voor de grootschalige toepassing van AI voor borstkankerscreening door één radioloog, wat kostenefficiëntie en efficiëntie bevordert. Lunit speelt op die mogelijkheden met haar AI-suite die de broodnodige schaalgrootte biedt op een constructieve wijze op in.