‘AI versneld invoeren vraagt vijf basisvereisten’

25 januari 2024
AI WEF
AI
Nieuws

Momenteel wordt veel aandacht besteed aan het implementeren van Artificial Intelligence in de gezondheidszorg. AI kan zorgverleners helpen bij het kiezen van de juiste behandeling waardoor patiënten een meer gepersonaliseerde behandeling kunnen krijgen. Maar volgens CEO van Fresenius, Micheal Sen, is een aantal basisvereisten essentieel om AI succesvol toe te passen, zo schrijft hij in het artikel ‘5 steps to put healthcare on the AI fast-track’ op het online World Economic Forum.

AI helpt de zorgverleners bij het ondersteunen in hun werkzaamheden waardoor het hun werk verlicht. Volgens Sen helpen kunstmatige intelligentie en andere digitale innovaties om de uitgaven in de gezondheidszorg te beheersen. De mondiale markt voor gezondheidszorgdiensten wordt momenteel gewaardeerd op ongeveer acht biljoen dollar en dat bedrag blijft groeien. Maar volgens Sen zijn er ook hierbij voor- en tegenstanders om AI verder te implementeren. Hij pleit in zijn artikel voor het versneld invoeren van kunstmatige intelligentie mits er aan vijf basiseisen wordt voldaan.

AI en duidelijke regelgeving

Uit gegevens waarover Sen beschikt blijkt dat ongeveer de helft van alle behandelingen die aan patiënten worden aangeboden daadwerkelijk effectief zijn. Geneeskunde is nog vaak te onnauwkeurig en onvoldoende gepersonaliseerd. AI kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld kanker in mammografieën eerder wordt ontdekt. Maar Sen is van mening dat net als bij medicijnen en medische hulpmiddelen, de medische inzet van kunstmatige intelligentie onder duidelijke regelgeving moet plaatsvinden. Dit werd ook duidelijk gemaakt op de AI-veiligheidstop in Londen en in de nieuwe EU AI Act.

Andere manier van werken

Door de inzet van kunstmatige intelligentie gaan werkzaamheden en daarbij ook de functieprofielen van medewerkers veranderen. Dit geldt voor zowel de farmaceutische als de medische sector. Die verandering vereist volgens Sen leiderschap. Hij zegt: “Als AI wordt gezien als concurrentie in de strijd om banen en niet als ondersteuning in het dagelijkse werk, zal acceptatie uitblijven.”

Volgens hem kan AI het beroep aantrekkelijker maken door de arbeidsomstandigheden te verbeteren, repetitieve taken over te nemen en werknemers meer tijd te geven om met patiënten te werken. Het accepteren van AI geldt volgens hem ook voor patiënten. Ze moeten overtuigd worden van de voordelen en er zeker van zijn dat hun gegevens niet zullen worden misbruikt.

Kwaliteit boven kwantiteit

De via AI verzamelde gegevens moeten zo breed mogelijk worden verzameld om er lering uit te kunnen trekken. Nog steeds worden niet alle gegevens van patiënten verzameld op de verschillende momenten in het zorgtraject. Volgens Sen is deze verzameling van gegevens enorm waardevol. Hij zegt dat het daarbij niet gaat om de datavolumes maar vooral om datakwaliteit. Hij pleit ervoor om over te stappen van lokale naar cloudgebaseerde oplossingen voor dataverzameling. Kunstmatige intelligentie zorgt voor razendsnelle en blijvende veranderingen in de medische wereld.

Voordelen kunstmatige intelligentie

AI moet zijn meerwaarde bewijzen voor de kosten, het milieu en de patiënten. Concrete toepassingen met positieve voorbeelden zijn essentieel voor de bredere uitrol ervan. Als goede voorbeelden noemt Sen in zijn artikel de beslisondersteuning via AI voor artsen waarbij patronen van de ziekte kanker worden vergeleken met miljoenen andere zodat beter kan worden voorspeld hoe de ziekte verloopt. Ook benoemt hij de ondersteuning die kunstmatige intelligentie biedt bij de administratieve processen en het gebruik van taalmodellen voor het schrijven van ontslagbrieven.

Dat kunstmatige intelligentie voor razendsnelle en blijvende veranderingen in de medische wereld zorgt, beaamt ook dr. Rowland Illing van Amazon Web Services en associate Professor aan de Londense universiteit: “Generatieve AI vervangt nu heel snel handmatige werkzaamheden door intelligente documentverwerking.”

Communicatie blijft noodzakelijk

Het grote voordeel van kunstmatige intelligentie is dat het overal kan worden gebruikt, van studies en fundamenteel onderzoek tot de ontwikkeling van medicijnen en medische apparatuur. Maar zoals Sen schrijft, ook in de dagelijkse praktijk in de zorgverlening. Hij zegt dat als het op de juiste manier wordt gebruikt, dit waardvol is voor de hele gezondheidszorg en het de patiëntenzorg ten goede komt. Maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat er onderling goede communicatie plaatsvindt om AI goed te implementeren want gezondheidszorg blijft hoe dan ook een ‘mens-tot-mens-onderneming’.