Amsterdam UMC rolt e-health-programma HartWacht uit

16 februari 2024
hart
Monitoring
Nieuws

Patiënten van het Hartcentrum van Amsterdam UMC kunnen vanaf donderdag 15 februari gebruikmaken van het e-health-programma HartWacht. Het effectieve programma werd al langer succesvol ingezet door Cardiologie Centra Nederland (CCN) en wordt, nu het zich ruimschoots heeft bewezen nu dus ook ingezet door het Hartcentrum. Het gaat om een speciale vorm van thuismonitoring waarbij een bloeddrukmeter en een klein ECG-meetinstrument worden ingezet. Op die manier kunnen de hartpatiënten op afstand worden gemonitord en hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis.

Het is de bedoeling dat aan het e-health-programma dit jaar ook programma's voor diabetes en cardiovasculair risicomanagement worden toegevoegd. HartWacht wordt door alle zorgverzekeraars vergoed en het helpt bij het realiseren van passende zorg. Patiënten hoeven door deze slimme thuismonitoring namelijk minder vaak naar hun cardioloog en er kan dagelijks meegekeken worden hoe het met de patiënt gaat. Voor artsen betekent dit dat ze nauwkeurigere metingen hebben en sneller kunnen ingrijpen waar nodig. Een ‘win-winsituatie’ in de ogen van Michiel Winter, cardioloog bij Amsterdam UMC en co-leider van dit project.

ECG op afstand

Amsterdam UMC is volgens betrokkenen het eerste academische ziekenhuis die dit programma gaat inzetten waarbij het maken van, onder andere, een ECG op afstand mogelijk is. Het huidige HartWacht-programma is geschikt voor patiënten met hoge bloeddruk, hartritmestoornissen of hartfalen. De app stelt cardiologen in staat om slimmer te werken. Jasper Selder, cardioloog en biomedisch ingenieur bij Amsterdam UMC en co-leider van dit project: "Het ontzorgt ons doordat alle niet-afwijkende gezondheidsmetingen eruit worden gefilterd. Dat is namelijk vaak de bulk van alle metingen.”

Minder ambulanceoproepen


HartWacht werd al in 2016 ontwikkeld door Cardiologie Centra Nederland (CCN), van Amsterdam UMC. Daar wordt het al langer gebruikt om de gegevens van meer dan 3.000 patiënten te volgen. Het programma bleek van meet af aan effectief te zijn. 64 procent van de hypertensie patiënten die e-health dienst Hartwacht gebruiken, kreeg in de beginfase van het programma al binnen drie maanden tijd hun te hoge bloeddruk omlaag!

Michiel Winter, cardioloog bij Amsterdam UMC en voorzitter is van de Raad van Bestuur van Stichting CCN vertelt: “Sinds we dit e-health-programma inzetten bij CCN, zien we dat het aantal ambulance-oproepen voor deze patiënten is afgenomen. En omdat we op afstand kunnen zien wat er bij de patiënt aan de hand is, kunnen we mensen direct geruststellen en adviseren of ingrijpen waar nodig. Analyses laten zien dat er minder bezoeken aan de spoedeisende hulp zijn en dat patiënten die gebruik maken van HartWacht minder vaak naar de polikliniek komen en minder verpleegdagen nodig hebben.

Vinger aan de pols

Alle metingen van patiënten die meedoen aan het HartWacht-programma worden geanalyseerd door een centraal team. Eventuele afwijkende metingen worden gedeeld met de cardioloog van de patiënt. Selder: “In plaats van als cardioloog te moeten kijken naar tientallen hartritme- en bloeddrukmetingen tijdens de – vaak drukke – poli-controles, krijgen we nu direct een melding als een van die metingen buiten het verwachte bereik valt. Er is dus meer tijd voor de cardioloog om zich te richten op patiëntenzorg. Afwijkingen komen ook sneller aan het licht en niet pas bij controles. Op basis van de geconstateerde afwijking kunnen wij als behandelaar meteen bepalen of er actie nodig is, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van medicatie of een extra controle.”

HartWacht app werkt geruststellend

De ervaring van Winter is dat thuismonitoren ook rust biedt voor de patiënten, die vaak te maken hebben met een levenslange hartaandoening: "Voor patiënten is het heel geruststellend, ze krijgen na een meting meteen feedback in de app. Daarnaast is het een manier om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. En omdat zorg onafhankelijk van tijd en plaats wordt, kunnen wij als artsen een patiënt veel beter en tijdiger helpen. Dit leidt tot een hoge tevredenheid van de deelnemende patiënten en minder onnodige zorg."