ARQ kiest Embloom als nieuwe ROM-leverancier

19 juli 2023
ROM
GGZ
Nieuws

ARQ kiest Embloom als nieuwe ROM-leverancier. Dit gebeurde omdat Philips stopte met Questmanager. Embloom wordt nu dus de nieuwe partner voor ARQ omtrent Routine Outcome Monitoring (ROM) en diagnostiek. Embloom is één van de grootste leveranciers van digitale gezondheidsoplossingen in Nederland en wordt gebruikt door 2.400 organisaties en jaarlijks ingezet voor meer dan 240.000 patiënten.

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het gebruik van meetinstrumenten om routinematig uitkomsten te meten tijdens een behandeling in de dagelijkse praktijk. ROM wordt onder andere veel toegepast voor het vergaren van uitkomstinformatie in de geestelijke gezondheidzorg via vragenlijsten aan cliënten. “Gebruik je dit goed, dan vertaalt dat zich in betere behandeluitkomsten”, vertelt Margot Metz, senior onderzoeker bij GGz Breburg. “Cliënten en behandelaars hebben baat bij de ROM-tool die de zorg helpt te verbeteren en houvast biedt.”

ROM belangrijk voor ARQ

Het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum werkte voor de realisatie van deze monitoring samen met Questmanager van Philips, maar Philips stopte hiermee. Daarom koos ARQ na een grondig selectieproces voor een nieuwe partner: Embloom. Inmiddels is bekend geworden dat Questmanager een doorstart gaat maken, maar dit heeft de beslissing van ARQ niet meer beïnvloedt.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum helpt mensen, organisaties en samenlevingen om de psychosociale impact van ingrijpende gebeurtenissen te minimaliseren. Door bundeling is alle psychotrauma kennis en expertise uniek onder één dak aanwezig. Bij ARQ werken ruim 400 medewerkers. Jaarlijks worden meer dan 2.000 patiënten behandeld.

Ate Osinga, Lid Raad van Bestuur ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum legt de keuze voor de nieuwe partner uit: "We hebben gekozen voor Embloom, omdat dit pakket qua gebruiksvriendelijkheid voor onze patiënten er bovenuit sprong, en bovendien zaken als ‘koppelbaarheid’ en informatieveiligheid biedt. Embloom is een ervaren partner die proactief meedacht tijdens de selectie en aan al onze wensen voldoet.”

Embloom biedt e-healthplatform

Embloom is één van de grootste leveranciers van digitale gezondheidsoplossingen in Nederland en wordt jaarlijks ingezet voor meer dan 240.000 patiënten. De dienstverlener gaat druk aan de slag en ontbrekende vragenlijsten toevoegen en data van patiënten overzetten. Embloom en ARQ zullen gezamenlijk effectieve ROM- en vragenlijstprocessen implementeren, met als doel het verbeteren van de behandelresultaten en het welzijn van patiënten.

Met de keuze voor Embloom als nieuwe partner voor ROM en diagnostiek zet ARQ een belangrijke stap in het versterken van hun zorgaanbod voor mensen met psychotrauma. De combinatie van gebruikersvriendelijke technologie en inhoudelijke expertise, zal leiden tot een verbeterde zorgervaring en betere behandelresultaten. Embloom biedt een e-health platform ter ondersteuning van de diagnostiek en behandeling van psychische en lichamelijke klachten. Het platform bevat een ruim aanbod aan vragenlijsten, psycho-educatie, oefeningen, dagboeken, modules, behandelprogramma’s en diverse koppelingsmogelijkheden.