AUMC streeft naar duurzamere geneeskunde-opleidingen

23 mei 2024
Duurzaam
Nieuws

Het Amsterdam UMC heeft samen met andere umc’s een visiedocument opgesteld om planetaire gezondheid meer centraal te stellen. Aangezien het verslechterende klimaat een van de grootste bedreigingen is voor de volksgezondheid, streeft het Amsterdam UMC ook naar duurzaamheid in het onderwijs en in de zorg. Volgens hen spelen de toekomstige zorgprofessionals een essentiële rol in het creëren van innovaties, duurzame oplossingen en de noodzakelijke transitie naar een duurzame zorgsector.

Vanaf het academisch jaar 2025-2026 streven alle zorgopleidingen ernaar om de concepten duurzame zorg en planetaire gezondheid in het onderwijs op te nemen. In het onlangs verschenen visiedocument wordt de kennis van umc’s en universiteiten die tot dusver is opgedaan over planetaire gezondheid samengebracht. Zo staan er onder meer inspirerende praktijkvoorbeelden in van onder meer de faculteiten der Geneeskunde van zowel de UvA als de VU.

Implementatie groene lijn

Inge van Wijk (ambassadeur Planetary Health - Faculteit der Geneeskunde VU), was betrokken bij de totstandkoming van de visie: “In de geneeskunde-opleidingen van de VU introduceren we met een team van studenten een groene lijn in het curriculum door samen met docenten op passende momenten in bestaand onderwijs het planetary health perspectief te integreren. Het visiedocument is het resultaat van een samenwerking binnen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en is gefinancierd door de Green Deal Duurzame Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Green Deal

De afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijven en organisaties zich ervan doordrongen om milieubewust te zijn, denken en doen. Een goed voorbeeld daarvan is onderzoeksinstelling Nivel. Op 4 maart ondertekende de Raad van Bestuur van het NIvel de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. De Green Deal is een afspraak tussen de Rijksoverheid en andere partijen om activiteiten voor het realiseren van duurzame zorg uit te voeren. Het ontwikkelen van kennis over Duurzame gezondheidszorg staat sinds 2022 prominent op de onderzoeksagenda van het Nivel. Dat betekent dat onder meer onderzoek naar de medische, sociale en bestuurlijke aspecten van verduurzaming in de gezondheidszorg aan bod komen.

Milieuvriendelijke zorg

Ook doet het Nivel onderzoek naar het perspectief van patiënten en de milieubelasting van medicatie binnen de zorg. Zo publiceerde het Nivel recent de resultaten van onderzoek naar de bereidheid van mensen met een chronische ziekte of beperking om bij de keuze voor medicatie rekening te houden met de milieubelasting van die medicatie. Van hen bleek bijna 40% inderdaad bereid om zorg te ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het milieu, op voorwaarde dat deze behandeling behoorlijk effectief voor hen is.