Blokhuis: mental health communities vallen niet onder subsidies anonieme e-health

2 februari 2018
staatssecretaris-Blokhuis
GGZ
Nieuws

Het financieren van e-communities of bieden van relevante informatie over mental health behandelingen vallen niet onder de overheidsfinanciering van anonieme e-mental health. Dat stelt staatssecretaris Blokhuis (VWS) in brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert op Kamervragen naar aanleiding van een brief van GGZ Rivierduinen in Leiden over de financiering van anonieme e-mental health.

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ontving enige tijd geleden een brief van de Leidse ggz-instelling. GGZ Rivierduinen vroeg hierin aandacht om in het kader van het begrotingsdebat van VWS, de financiering van anonieme e-mental health aan de orde te stellen. Zorginstituut Nederland is sinds 2017 voor de uitvoering van deze financiering verantwoordelijk en heeft onlangs het maximum van twee miljoen euro toegekend, waarmee 63 procent van alle aanvragen gehonoreerd werden.

Onderscheid maken belangrijk

Volgens Blokhuis is het van belang onderscheid te maken tussen anonieme e-mental health en e-mental health. Anonieme e-mental health is bestemd voor mensen die uit schaamte of angst voor hun omgeving geen hulp zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Het betreft in het kader van de subsidieregeling zoals uitgevoerd door het Zorginstituut uitdrukkelijk het uitvoeren van concrete interventies. Het inschakelen van laagdrempelige hulp in een vroeg stadium kan voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leidt. (lees kamerbrief). ‘Onder deze regeling valt uitdrukkelijk niet de financiering van de ontwikkeling van e-communities of het bieden van relevante informatie over bepaalde ziektebeelden,’ zo schrijft Blokhuis. ‘Deze activiteiten vallen niet onder de definitie van zorg van de Zorgverzekeringswet. Het is positief dat mensen ook via deze communities of websites informatie kunnen vinden waarmee zij zichzelf kunnen helpen, maar dit is nadrukkelijk geen behandeling.’

In gesprek met ggz-partijen

Over de vraag hoe deze vormen van e-health - waarmee mensen zichzelf kunnen helpen - binnen het zorgaanbod passen, is de bewindsman  in gesprek met onder meer de partijen van Samen Beter en GGZ Nederland. Onder de Zorgverzekeringswet kan echter alleen tot de persoon herleidbare zorg gedeclareerd worden. Daarom heeft VWS, vooruitlopend op aanpassing van de Zorgverzekeringswet, een subsidieregeling ontworpen (Beleidskader anonieme e-mental health), op basis waarvan het ministerie vanaf 2012 tot en met 2016 subsidies heeft verstrekt om dit aanbod aan zorg te waarborgen. Ook deze subsidieregeling was gemaximeerd met een plafond van twee miljoen euro. Blokhuis wijst er ook op dat diverse Tweede Kamerfracties er tijdens de behandeling van de aanpassing van de Zorgverzekeringswet sterk aandrongen op het voorkomen van een aanzuigende werking van deze regeling en dus op handhaving van het subsidieplafond van twee miljoen euro. Daarnaast heeft voormalige VWS-minister Schippers toegezegd om de wetwijziging binnen twee jaar na inwerkingtreding te zullen evalueren. Evaluatie van de wetsaanpassing zal daarom dit jaar nog plaatsvinden, zo stelt Blokhuis. Met ingang van 1 januari 2017 is de grondslag voor de uitvoering van een subsidieregeling vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en voert het Zorginstituut Nederland de subsidieregeling uit. De inhoud van deze subsidieregeling komt grotendeels overeen met de eerdere subsidieregeling van VWS. Blokhuis laat weten van het Zorginstituut te hebben begrepen dat het, gelet op de hoge omvang van de ingediende aanvragen (ruim 3,2 miljoen euro) tot 63 procent van de aangevraagde bedragen heeft kunnen honoreren. ‘Ik zal dit betrekken bij de eerdergenoemde evaluatie en uw Kamer hierover nader informeren.’