CBS: vaker online herhaalrecept of consult aangevraagd

19 april 2019
Dokter-patient
Zorgtransitie
Nieuws

Ruim een vijfde van de volwassen Nederlanders (22%) heeft al eens een herhaalrecept online aangevraagd bij zijn huisarts. 12 procent heeft ook wel eens een afspraak voor een fysiek consult online gemaakt. Bijna niemand heeft al een keer een videoconsult gehouden met de huisarts of zou van plan zijn om dit te doen. Dat blijkt uit het onderzoek Belevingen van het CBS.

Bijna de helft van de respondenten weet dat het mogelijk is om via internet bij de huisarts een herhaalrecept aan te vragen, een derde wist niet of het kon. Van de groep die deze mogelijkheid heeft, zei volgens het CBS 45 procent dit ook wel eens te doen - omgerekend 22 procent van de volwassen bevolking. Als het mogelijk is om een online herhaalrecept aan te vragen, maakt meer dan 50 procent van de 55- tot 75-jarigen hier gebruik van, bij jongere leeftijdsgroepen ligt dit tussen de 33 en 41 procent.

Van volwassenen die nog geen herhaalrecepten online aan kunnen vragen, niet weten of dat kan, of het nog niet doen, zegt bijna twee derde bereid te zijn dit in de toekomst wel te gaan doen. De bereidheid is lager naarmate mensen ouder zijn. Mensen van 75 jaar of ouder stellen het minst vaak 926%) dat zij bereid zijn om in de toekomst online een herhaalrecept aan te vragen.

Online afspraken maken

Als het gaat om het online maken van afspraken, dan geeft bijna vier op de tien volwassenen aan dat dit mogelijk is bij hun huisarts. Zo’n een derde van deze groep doet dit ook, ofwel 12 procent van alle volwassenen. Vrouwen maken vaker (36%) online een afspraak dan mannen (29%) als deze mogelijkheid er is.

64 procent van de mensen die online geen afspraken met de huisarts (kunnen) maken, overweegt dit wel te gaan doen. Mannen (69 procent) en hoogopgeleiden (77%) zijn vaker bereid om online afspraken te maken dan vrouwen en laagopgeleiden (respectievelijk 60 en 45%).

E-consult

Een kwart van de volwassen Nederlanders kan al via mail of website vragen of klachten met de huisarts bespreken (e-consult), 9 procent kan dit al via een videoconsult (beeldbellen).

  • Ruim 1 op de 5 van de mensen die op de hoogte is van mailen als optie doet dit wel eens.
  • Bijna 1 op de 8 neemt wel eens contact op met de huisarts middels een videogesprek. Op de totale volwassen bevolking gaat het om respectievelijk 5 en 1 procent.
  • 4 op de 10 mensen die niet afweten van de mogelijkheid voor een e-consult, de optie niet heeft of nog niet gebruikt, zijn hiertoe wel bereid.
  • Bijna 3 op de 10 staan open voor een videogesprek.

In alle gevallen geldt volgens het CBS dat mensen vaker bereid zijn om te mailen of via de website een vraag te stellen dan via een video-gesprek. Het verschil in voorkeur is het sterkst onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar: van hen vindt de helft het geen probleem om vragen te mailen of via de website te stellen; 28 procent vindt video-bellen een optie. Bij de 75-plussers is dit respectievelijk 14 en 9 procent.

Online informatie zoeken

In januari stelde het CBS op basis van ander onderzoek dat Nederlanders steeds vaker informatie over gezondheid en leefstijl op internet zoeken. In 2018 ging het om twee derde van de Nederlanders van 12 jaar of ouder. Zij gebruiken internet ook steeds vaker om afspraken te maken met medisch specialisten of huisartsen, of om medicijnen te kopen.

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder zocht 67 procent in 2018 online naar informatie over gezondheid en leefstijl. In 2012 ging het nog om 49 procent. Een kwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder maakte in 2018 gebruik van internet om een afspraak te maken met een huisarts of medisch specialist, aldus het onderzoek in januari (waar in het onderzoek nu overigens 12% genoemd wordt). In 2012 was dit nog 10 procent.

Nederlanders kopen ook vaker medicijnen online. In 2012 was dit nog geen 3 procent, in 2018 was dit gestegen naar 10 procent. De Consumentenbond en KNMP waarschuwden afgelopen februari dat ook zware medicijnen steeds vaker online worden aangeboden. Volgens de KNMP is het via internet aanschaffen van dergelijke medicatie vergelijkbaar met Russisch roulette.

Videoconsult weinig gebruikt

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Amsterdam UMC bleek afgelopen december dat slechts 1,7 procent van de respondenten al eens een videoconsult met een arts heeft gehad. Wel wil de helft van hen graag een videoconsult gebruiken als alternatief voor een fysiek consult in het ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Amsterdam UMC. Eén derde van de ondervraagde patiënten weet nog niet of ze liever een video- dan een fysiek consult willen. Iets meer dan 20 procent heeft er geen behoefte aan.