Digitaal contact via de app groeit bij Bravis

27 november 2023
Digitaal-Contact
Digitalisering
Nieuws

In het Bravis ziekenhuis kunnen 4 op de 5 poliklinische patiënten digitaal contact opnemen met hun zorgverlener. Bravis gebruikt daarvoor de app BeterDichtbij. Het ziekenhuis zet daarmee de volgende stap in digitaal patiëntencontact. De optimale inzet van technologie en digitalisering is een belangrijke pijler in de visie van het ziekenhuis. Het ziekenhuis startte twee jaar geleden met vier poliklinieken. Inmiddels werken twintig van de vijfentwintig poliklinieken met de app.

Tot nu toe gaat zo’n vijftig procent van alle patiënten in op de uitnodiging om de app voor digitaal contact te gebruiken.  Niet alleen voor vragen is het contact via de app laagdrempelig. Soms is het maken van een extra afspraak niet nodig, omdat digitaal vinger aan de pols kan worden gehouden.

Ingrid Rietveld, internist en lid van de medische staf: “Als ik een patiënt doorverwijs naar een ander ziekenhuis, dan is het prettig dat een patiënt via de app een korte terugkoppeling kan geven. Maar ook bij het uitschrijven van nieuwe medicatie plande ik voorheen regelmatig een belafspraak in om te horen hoe het gaat. Als patiënten nu via de app laten weten dat ze last hebben van bijwerkingen, dan kan ik direct andere medicatie voorschrijven. Ik hoef daar geen aparte controle-afspraak meer voor in te plannen.” 

Zorg via de app

Volgens de voorzitter Raad van Bestuur, Bianka Mennema past meer digitaal patiëntencontact in visie van het Bravis ziekenhuis. “De zorg vindt niet alleen plaats binnen de muren van het fysieke ziekenhuis, maar ook steeds meer bij samenwerkende zorgverleners, Bravispunten of gewoon thuis. Ook op andere manieren zetten we in op verdere digitalisering."

Daarmee doelt Mennema bijvoorbeeld op het feit dat inmiddels ruim een kwart (29%) van de consulten digitaal plaatsvinden (telefonisch of via app/videobellen). Daarnaast hebben zo’n 900 patiënten zelf hun gezondheidswaarden gemeten met de thuismeten-app. Bravis heeft ook plannen om samen met zorgpartners een regionaal monitoringscentrum op te zetten. En huisartsen hebben de mogelijkheid om via meekijconsulten rechtstreeks vragen stellen aan de arts van het ziekenhuis. Dit zorgt ervoor dat in vier op de vijf gevallen een patiënt niet meer doorverwezen te worden naar de specialist van het ziekenhuis.

Begeleiding digitaal contact

Bravis zet in op een verdere digitalisering, maar niet iedere patiënt is digitaal vaardig. Daarom heeft Bravis op beide locaties een DigiTuin. Hier begeleiden vrijwilligers patiënten stap-voor -tap bij digitale ontwikkelingen, zoals BeterDichtbij, beeldbellen en het inloggen in het digitale patiëntendossier MijnBravis.

Ook op de Bravispunten zijn medewerkers aanwezig om patiënten te helpen bij de beeldbel-consulten. De inzet van de app BeterDichtbij is sinds 2021 al een succes in het Bravis ziekenhuis. Medio juni in dat jaar is er begonnen met de app om zo het contact tussen arts en patiënt te vereenvoudigen