Digitaal werken is samenwerken: 5 kansen

do 30 april 2020 - 08:00
Dokters_handen_gezicht
Digitalisering
Blog

‘Move knowledge, not patients’. Deze beweging kan ons ook inspireren tot het benutten van de kansen van digitale zorg. Hoe wordt digitaal het nieuwe normaal, met meer gemak voor iedereen? Ik zie vijf kansen die ik hieronder zal toelichten.

De eerste kans is dat we een beweging maken zoals Prince ooit ook deed. Hij werd TAFKAP, The Artist Formerly Known as Prince. Zo kunnen wij ook patiënten anders beschouwen, als Humans Formerly Known as Patients (HUFKAP's?). Mensen met een eigen leven die de meeste kennis hebben over wie ze zijn, hoe ze zich voelen en wat hun behoefte is. 

Een tweede kans is om mensen te vragen of iemand en zo ja, wie hen het beste kan ondersteunen bij het concreet verwoorden van hun zorgvraag. Die vraag kan online worden gesteld, zoals velen van ons nu ook online in gesprek zijn. Mensen moeten ook kunnen bepalen wie hen ondersteunt als zij met professionals in overleg gaan. Een bekende, de huisarts. Of wellicht in de toekomst een virtual assistent zoals Eric Topol in zijn boek Deep Medicine beschrijft.

Ten derde is er een kans om niet mensen van afspraak naar afspraak te laten gaan, maar om kennis naar de mensen toe te laten komen. Niet van de ene naar de andere specialist, maar in gesprek met een team van professionals. Zorgprofessionals komen dan samen, in een betrouwbare online omgeving, met jou bijeen. En degene met de zorgvraag kiest wie de bijeenkomst voorzit.

"De versterkte samenwerking kan ervoor zorgen dat de zorg goed terechtkomt"

De vierde kans vloeit voort uit de derde. Als mensen contact hebben met een team van specialisten, vraagt dat om professionals die functioneren als een team. Zo zijn er mogelijkheden om de samenwerking te versterken en dus de zorg te verbeteren. Hoe mooi zou het zijn om ook als team te bespreken wanneer het beste moment is voor overleg? 

En daarmee zijn we bij de vijfde kans. Wat goed is voor de mensen die we voorheen kenden als patiënten, zou ook weleens goed kunnen zijn voor het systeem van zorg. De versterkte samenwerking kan ervoor zorgen dat de zorg goed terechtkomt, de beroepen in de zorg beter richten en kanaliseren en daarmee het systeem beter en efficiënter laten werken.

Gaan we kansen benutten?

Gaan we deze kansen benutten? Het kan. Randvoorwaarde is uiteraard dat we de beschikking hebben over een goede infrastructuur, met internet, digitale vaardigheden en zeker een veilige verbinding. De digitalisering kan een prikkel zijn om anders te werken. De trend naar online mag niet leiden tot onpersoonlijke zorg, maar moet ons juist stimuleren om nieuwe manieren van zorg verlenen te ontwikkelen, op maat, dichtbij en digitaal, gericht op de behoefte van mensen. Minder wachttijd, minder reistijd, meer samen leren en weten, meer empathie en begrip.

De juiste zorg op de juiste plek. Dat doel is niet nieuw, maar er komen wel telkens nieuwe kansen om het te bereiken. Die kansen liggen zeker in digitalisering, maar meer nog in de mogelijkheden die de digitalisering biedt voor vernieuwingen in de zorg: meer vanuit samenwerking, gecoördineerd en meer gericht op mensen.