Digitale proeftuin inlogstelsel voor middelenleveranciers

4 april 2024
Computer-Hand
Digitalisering
Nieuws

In februari maakte Nictiz in samenwerking met het Ministerie van VWS in een nieuwsbericht bekend dat de eerste versie van de digitale proeftuin geopend was voor ICT-leveranciers in de zorg. In deze eerste versie van de proeftuin werd de aansluitroute voor ICT-leveranciers van platforms, zoals informatie- en uitwisselingssystemen, op het nieuwe inlogstelsel opengesteld. Inmiddels is ook de route om aan te sluiten als middelenleverancier gereed gemaakt voor beproeving.

Door de vernieuwing van het Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-stelsel wordt het voor zorgmedewerkers mogelijk om met erkende inlogmiddelen in te loggen en medische gegevens uit te wisselen. De digitale proeftuin wordt de komende periode doorontwikkeld en verandert daarmee voor gebruikers. ‘’Met de proeftuin toetsen wij mét gebruikers hoe het UZI-stelsel het beste werkt voor het zorgveld”, licht Laurens Kielman van het ministerie van VWS toe.

Digitale proeftuin gefaseerd geopend

In de proeftuin wordt gebruik gemaakt van een fictief zorgplatform dat ‘De Ziekenboeg’ wordt genoemd. Dit is een demo-applicatie in de digitale proeftuin. Binnen deze demo-applicatie zijn middelen zichtbaar in een keuzemenu waarmee ingelogd kan worden met een testidentiteit of beschikbare middelen. De inlogmiddelen in dit keuzemenu, dat conceptueel vergelijkbaar is met iDEAL, zijn in eerdere pilots beproefd. Denk bijvoorbeeld aan Yivi en DigiD.

In de digitale proeftuin worden twee aansluitroutes onderzocht. De eerste route, die eerder al kon worden beproefd, bestond uit het aansluiten van platforms op het nieuwe UZI-stelsel. Die platforms zijn informatie- en uitwisselingssystemen. De tweede route, die vanaf nu dus ook kan worden beproefd, betreft de aansluitroute voor middelenleveranciers op het nieuwe UZI-stelsel. Hierbij wordt getest hoe het werkt om een zorgeigen inlogmiddel toe te voegen aan het keuzemenu van inlogmiddelen in het nieuwe UZI-stelsel. De proeftuin is publiek toegankelijk, waardoor inlogmiddelen die succesvol toegevoegd zijn aan de proeftuin meteen zichtbaar zijn.

Juiste medische informatie

De identificatie en de authenticatie van zorgprofessionals is een randvoorwaarde voor veilige gegevensuitwisseling. VWS wil een toekomstgerichte oplossing bieden waarbij zorgverleners zelf kunnen kiezen voor een inlogmiddel dat past bij hun behoefte en zorgproces. Met het inlogmiddel kan de zorgidentiteit uit het register worden opgehaald en worden gebruikt voor digitale toegang.

Zo krijgen zorgverleners toegang tot de juiste (medische) informatie op het juiste moment. De huidige UZI-middelen zijn volgens VWS echter niet volledig geschikt voor de hedendaagse toepassingsmogelijkheden en worden niet altijd als gebruiksvriendelijk ervaren. Daarom wordt er gewerkt aan een goed betrouwbaarheidsniveau voor het uitwisselen van medische gegevens. Leveranciers van inlogmiddelen of informatie- en uitwisselingssystemen in de zorg die graag willen deelnemen aan de proeftuin, kunnen een e-mail sturen naar e-id@nictiz.nl.