Digitale transformatie: ‘Puntoplossingen moeten plaats maken voor brede aanpak’

25 januari 2024
Digitale-Zorg-0112
Digitalisering
Nieuws

Hoewel veel onderdelen in de gezondheidszorg inmiddels in aanraking komen met Artificial Intelligence en innovatieve technologieën, is er van een digitale transformatie nog niet echt sprake. Volgens Partner and Director van de Boston Consulting Group, Jennifer Clawson en Digitale Healthcare Transformation en World Economic Forum partner, Max Kottorp komt dat omdat er in de gezondheidzorg voornamelijk puntoplossingen worden geïmplementeerd die slechts een klein deel van het totale patiënttraject aanpakt.

Volgens Jennifer Clawson en Max Kottorp is er dingend behoefte aan geïntegreerde, end-to-end digitale transformatie binnen de gezondheidszorg om de resultaten sneller en efficiënter te verbeteren. Sinds 2010 hebben bedrijven in de digitale gezondheidszorg alleen al in de VS ruim 100 miljard dollar aan durfkapitaalfinanciering ontvangen. Ook heeft de VS de inspanningen in lage- en middeninkomenslanden ondersteund door miljarden extra financiering. En toch blijft volgens hen de digitale transformatie achter ondanks de grote uitdagingen zoals het schrijnend tekort aan personeel in de toekomst.

Wereldprobleem

De World Health Organization (WHO) schat dat er in 2030 wereldwijd een tekort is aan tien miljoen gezondheidsmedewerkers. Daarnaast groeit de zorgvraag en is er nog steeds sprake van grote gezondheidsverschillen. Chronische ziekten komen steeds vaker voor, maar toch heeft meer dan de helft van de wereldbevolking, 4,5 miljard mensen, nog steeds geen toegang tot essentiële gezondheidszorgdiensten.

Clawson en Kottorp zeggen onder meer tijdens de World Economic Forum dat de inzet van data- en AI-oplossingen krachtige hulpmiddelen zijn om deze uitdagingen in de gezondheidszorg het hoofd te bieden: “Om digitale oplossingen te integreren in de gezondheidszorgsystemen en een transformerende impact te hebben, moeten publieke en private belanghebbenden actief samenwerken aan de meest urgente gezondheidszorgproblemen ter wereld en de juiste factoren daarvoor inzetten. Geen enkele groep beschikt over de tools of capaciteiten om in zijn eentje de digitale transformatie te ontsluiten.”

Belangrijke factoren

Naar aanleiding van een onderzoek door het World Economic Forum en de Boston Consulting Group onder meer dan tachtig multi-sectorale leiders in de gezondheidszorg en de technologie zijn er vijf belangrijke factoren gedestilleerd die aanwezig moeten zijn om een digitale transformatie te kunnen realiseren. Deze staan benoemd in: Insight Report Transforming Healthcare: Navigating Digital Health with a Value-Driven Approach. Ook tijdens de Smart Health Day van Brightlands in december 2023 stond de kracht van AI en Data voor de digitale transformatie van de gezondheidszorg centraal.

Voorwaarden digitale transformatie

Clawson en Kottorp schrijven in hun artikel over de vijf belangrijke factoren om een impuls te kunnen geven aan digitale transformatie. Zo moet in de eerste plaats gestandaardiseerde, interoperabele data volledig worden benut. Creëer een unieke patiënt-ID die is gekoppeld aan hoogwaardige klinische, operationele en patiëntresultatengegevens. Zorg daarbij voor eenvoudige integratie met de technologie-infrastructuur en bouw platforms die AI-analyses ondersteunen.

Ook moet er oog zijn voor de financiering en investeer op duurzame wijze in infrastructuur. Passende regelgeving en beleidsvoering zijn daarbij onmisbaar. Regelgeving en beleid moeten het ethisch gebruik van data ondersteunen en toch meegaan in evoluerende technologie.

Hybride zorg

Om de transformatie naar hybride zorg te kunnen maken, is het volgens Clawson en Kottorp nodig om het zorgpersoneel mee te nemen in deze verandering. Ze pleiten voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van het personeel en om te zorgen voor goede implementatiemogelijkheden van digitale hulpmiddelen. Volgens hen wordt efficiëntie de hoeksteen van de gezondheidszorg, waardoor wachttijden en administratieve lasten worden verminderd.

Zorgverleners hoeven zich minder te concentreren op administratieve taken en kunnen zich meer met patiëntenzorg bezighouden. De inzet van telemonitoring dragen bij aan het doen verdwijnen van geografische en sociaaleconomische barrières en kunnen hoogwaardige gezondheidszorg bieden aan voorheen achtergestelde bevolkingsgroepen.