E-health: gewoon doen!

di 27 november 2018 - 09:00
bejaarde-ipad-handen
Samenwerking
Blog

Het aantal chronisch zieken stijgt in Europa. We weten steeds meer over goede leefstijlinterventies. De behandelmogelijkheden nemen toe. Technologische mogelijkheden voor diagnostiek, monitoring en begeleiding van patiënten zijn volop aanwezig. En de arbeidsmarkt in de zorg krimpt.

Dan zou je vermoeden dat de oplossing voor een betere zorg voor de hand ligt: massaal aan de slag gaan met e-health om de zorg beter en efficiënter te maken. Toch is dit niet de realiteit van alle dag. De implementatie en het gebruik van e-health blijven nog altijd achter. Dat blijkt onder andere uit de laatste eHealth monitor van kennisinstituten Nictiz en Nivel.

Hoe gaan we hiermee om?

Gewoon doorgaan met de implementatie en het gebruik van e-health, kritisch blijven op de zin en onzin daarvan en leren van onze successen en fouten. Het blijft van groot belang om zorgverleners te ondersteunen en te scholen bij het aanbieden en gebruiken van e-health. Een zorgverlener moet weten wat er op het gebied e-health mogelijk is en hoe hij hiermee aan de slag kan gaan. Zo is het van belang om te weten dat e-health beter gebruikt wordt als er sprake is van ‘blended care’: e-health moet helemaal geïntegreerd zijn binnen de bestaande zorg. Daarmee maken we de zorg echt beter. Zorgvragers hebben begeleiding nodig in het gebruiken van e-health. Zij hebben ondersteuning nodig bij het daadwerkelijk nemen van meer regie en het praktische gebruik van e-health. Ook blijft wetenschappelijk onderzoek nodig om de diverse applicaties te evalueren en de succescriteria van implementatie.

Goede voorbeelden

Gelukkig zijn er tal van goede voorbeelden in Nederland. Hierdoor kunnen we leren van best practices. Veel organisaties hebben een uitstekende missie en visie ontwikkeld op het gebied van zelfmanagement en e-health; ook hebben velen ervaring opgedaan. Het is belangrijk en inspirerend om elkaar op te zoeken en nieuwsgierig te zijn. Zelfzorg Ondersteund is een goed initiatief waar zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten samenwerken om de implementatie van e-health te bevorderen. Met succes, daarover verschijnt binnenkort een artikel in ICT&Health. Wat levert e-health eigenlijk op voor dokters? In elk geval krijgen ze meer mogelijkheden om in te spelen op variabele wensen van patiënten over hun autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Dat kan leiden tot een nieuwe en interessante professionele invulling van het vak en wellicht tot een effectievere relatie met patiënten. Na een initiële investering maakt blended care beter planbare zorg mogelijk en levert het tijdwinst op.

Zorg op maat

En wat hebben patiënten eraan? Ze krijgen makkelijk (digitaal) bereikbare zorg op maat, op alle tijden van de dag en nacht, de regie over de eigen gezondheid en de beschikking over nieuwe mogelijkheden voor leefstijlverandering. Dat maakt het leven met een chronische ziekte op termijn waarschijnlijk beter hanteerbaar en voorspelbaar.