E-health vindt zijn weg in zorg voor verstandelijk gehandicapten

24 januari 2018
Down-sybdrome-Meisje-aan-keukentafel_edited-scaled
eHealth
Nieuws

ICT- en digitale toepassingen vinden hun weg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zaken zoals computers, internet en toezichthoudende technieken worden steeds vaker gebruikt door zorgbegeleiders. Ook het gebruik van medicijndispenser neemt toe

Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituten Nictiz en Nivel naar het gebruik van e-health in de verstandelijke gehandicaptenzorg (VGZ), in het kader van de eHealth-monitor 2017​. Met de uitkomsten van de studie moet er beter zicht  verkregen worden op de bijdrage van e-health in deze sector, zoals de wijze waarop cliënten en begeleiders meerwaarde en gebruik ervaren.

Meer resultaten eHealth monitor

Er zijn in 2017 al meer resultaten gepubliceerd uit de eHealth monitor. Zoals het grote verschil tussen de wens tot en daadwerkelijk gebruik van digitale dossiers door zorgverleners. Of dat vier op de tien verpleegkundigen en verzorgenden in ouderenzorg werkt met een elektronisch patiëntenportaal. Uit de monitor blijkt verder dat het gebruik van e-health sectorbreed toeneemt, maar specifiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo gebruikt een meerderheid van de begeleiders vaak een pc of een tablet om informatie op te halen uit het cliëntendossier of om zorggerelateerde informatie op te zoeken op internet. Ook het gebruik van toepassingen voor zorg op afstand en medicatieveiligheid nemen toe.

Gebruik digitale toezichthoudende technieken

Bijna driekwart van de begeleiders in de VGZ geeft verder aan dat zijzelf of collega’s toezichthoudende technieken gebruiken, zoals personenalarmering of videobewaking. Vergeleken met 2015 steeg het aantal begeleiders dat gebruik maakt van beeldbellen. Beeldbeltoepassingen zorgen voor extra contactmomenten. Technieken zoals videobewaking dragen bij aan toezicht in de nacht. Begeleiders maken, in vergelijking met 2015, ook vaker gebruik van (met internet verbonden) medicijndispensers. Met zo’n krijgt een cliënt een signaal wanneer de medicijnen ingenomen moeten worden. De medicatie rolt automatisch op het juiste tijdstip in een zakje uit het apparaat. Dit verkleint de kans op fouten of het vergeten van de medicatie.

Meer zicht op ervaring in gebruik

Nictiz en Nivel stellen dat er, om meer zicht te krijgen op de mate waarin verschillende e-health-toepassingen bijdragen aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, nog nader onderzoek nodig is. Wat nog ontbreekt, is informatie over hoe cliënten en begeleiders het gebruik van verschillende e-health-toepassingen ervaren en de mate waarin zij in staat zijn hiermee te werken. Zo gebruikt ongeveer de helft van de begeleiders een smartphone, tablet of computer om de cliënt informatie te laten zien. Maar om wat voor informatie en welke websites zij gebruiken en wat dit voor de cliënten oplevert, is nog niet bekend. Ook vinden beide instituten het zinvol om na te gaan wat de ervaringen zijn in het gebruik van toezichthoudende technieken. Zeker gezien recente discussies over de veiligheid van deze technieken en de verhouding tussen inperking en verruiming van de vrijheid van mensen met een verstandelijke beperking.

Volledige resultaten onderzoek

Voor de volledige resultaten van dit onderzoek, hebben Nictiz en Nivel het factsheet ‘Het gebruik van e-health in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ gemaakt.