E-learning over zelfmanagement voor SKILZ-richtlijn

8 februari 2024
Elearning
Opleiding
Nieuws

De nieuwe e-learning Zelfmanagementondersteuning moet verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen op poli’s en in de huisartsenzorg handvatten geven om volgens de SKILZ-richtlijn te werken. De zorgverleners kunnen na het volgen van de e-learning oplossingsgericht aan de slag met het Zelfmanagement Web. Eind oktober 2023 is de SKILZ-richtlijn Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg verschenen. Zelfmanagement kan bijdragen aan het ontwikkelen van eigen regie en meer controle over het dagelijks leven.

In de richtlijn staat onder meer wat de meerwaarde is van zelfmanagementondersteuning. Het bevat de nieuwste wetenschappelijke inzichten, gecombineerd met ervaring en kennis van zorgverleners, cliënten en naasten. Ook in het nieuwe Opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 is er ruim aandacht voor dit thema.

Zelfmanagement Web en E-learning

Het Zelfmanagement Web is een gesprekshulp dat is ontwikkeld binnen project NURSE-CC. Verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen deze informatie gebruiken tijdens gesprekken die ze voeren met patiënten. Een voorbeeld hiervan kan zijn wat er voor een patiënt belangrijk is in het leven met een chronische ziekte. Door het gesprek op oplossingsgerichte wijze te voeren, wordt het zelfmanagement en de eigen regie van de patiënt ondersteund. In onderstaande video wordt het proces aan de hand van een praktijkvoorbeeld toegelicht.

https://www.youtube.com/watch?v=ifa9FjNwk1c

Hoe het Zelfmanagement Web kan worden toegepast is in het project Oplossingsgericht werken met het Zelfmanagement Web de e-learning Zelfmanagementondersteuning ontwikkeld. In deze e-learning leren de deelnemers op welke manieren ze de eigen regie van patiënten kunnen versterken. De e-learning kan kosteloos worden aangevraagd.

Eigen regie

Meer kennis, kunde en vaardigheden over het ziektebeeld en de ziekte dragen bij aan het zelfmanagement van patiënten. Meer eigen regie helpt patiënten en hun zorgverleners bij de zorgverlening. Nierpatiënten van het Zuyderland Medisch Centrum kunnen daarover meepraten. Zuyderland Medisch Centrum geeft patiënten namelijk de kans om desgewenst hun dialyseapparaat zelf op te bouwen. Deze innovatie sluit aan bij een trend in de dialysewereld voor meer autonomie en zelfmanagement bij patiënten. Belangrijk is dat mensen die zelf een apparaat bouwen meer kennis en vaardigheden krijgen, waardoor de stap naar eventuele thuisdialyse laagdrempeliger wordt.

Actieve Dialyse

Het project van Zuyderland Medisch Centrum, met locaties in Heerlen en Sittard, heet ‘Actieve Dialyse’. Patiënten krijgen hierbij de mogelijkheid om deel te nemen aan een opleiding, waarbij ze leren hun eigen dialyseapparaat op te bouwen. Tot op heden hebben al dertien patiënten deze training voltooid en de verwachting is dat dit aantal gaat groeien. De opleiding omvat niet alleen het opbouwen van de machine, maar biedt ook inzicht in bloeduitslagen, medicatie, voeding en de kwaliteit van dialyse. Deze aanpak bevordert de betrokkenheid en de zelfredzaamheid van patiënten bij hun eigen behandeling.