ETZ voert per maart 2018 nieuw EPD van Epic in

14 februari 2018
ETZ-EPIC
Databeschikbaarheid
Nieuws

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) heeft vanaf zaterdag 31 maart 2018 een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Vanaf dat moment is er één systeem waarin medisch specialisten en andere zorgverleners informatie over hun patiënten kunnen opslaan en raadplegen. Bovendien krijgt patiënten vanaf dan digitaal toegang tot hun medische dossier via MijnETZ.

De reden voor het vernieuwen van het EPD is dat het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis sinds 1 januari 2016 gefuseerd zijn. Hiermee zijn beide ziekenhuizen één organisatie geworden en heeft het ziekenhuis de naam Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gekregen. Door de fusie kunnen patiënten op verschillende locaties worden behandeld. Er werd echter ook nog met twee digitale systemen gewerkt. Er wordt momenteel volgens het ETZ hard aan gewerkt om alle locaties van één gezamenlijk systeem te voorzien. Zo beschikken artsen en verpleegkundigen allemaal over dezelfde informatie over de patiënt. En is er altijd een volledig en actueel overzicht van patiëntgegevens op alle locaties, in plaats van een apart dossier per ziekenhuis. Alle gegevens zijn op elk moment op elke locatie aanwezig. In augustus 2017 maakt ETZ bekend dat het een nieuw EPD van de Amerikaanse leverancier Epic ging invoeren. Sinds januari 2018 worden ongeveer 5.000 medewerkers getraind om het nieuwe EPD te werken. Verder zijn enkele honderden medewerkers samen met Epic bezig om het EPD tijdig ingevoerd te krijgen.

Koppeling met patiëntenportaal

Het gezamenlijke EPD wordt gekoppeld aan een patiëntenportaal. Met MijnETZ kunnen patiënten in een beveiligde digitale omgeving hun persoonlijke medische dossier raadplegen. Het is onder meer mogelijk zelf een vervolgafspraak te maken of uitslagen van onderzoeken in te zien. In het EPD van EZ staan onder meer persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht van een patiënt, zo legt het ziekenhuis uit. Daarnaast staan in het EPD medische gegevens, zoals de voorgeschiedenis, ziektegeschiedenis, resultaten van lichamelijk onderzoek, het verloop van ziektes, ingrepen, medicijngebruik, allergieën etc.

EPD ondersteunt beter zorg

De implementatie van het nieuwe EPD helpt het ziekenhuis om de zorg beter en veiliger te maken, zo verwacht het ETZ. Patiënten worden gemiddeld ouder, maar krijgen gelijktijdig te maken met meerdere ziektes. Dit vereist een goede samenwerking door de verschillende artsen. Door het nieuwe EPD hebben specialisten direct toegang tot de actuele, belangrijke patiëntengegevens, die snel en veilig kunnen worden uitgewisseld, aldus het ziekenhuis. Verder sluit het EPD aan op de nieuwe wijze van zorg verlenen in het ETZ, waarbij de patiënt meer de regie krijgt over zijn eigen gezondheid en zorg.