FHI-onderzoek: AI omarmd maar wel aandacht voor ethische kant

wo 19 juni 2024 - 07:00
AI
Nieuws

Uit het door Philips uitgevoerd onderzoek, de Future Health Index (FHI), blijkt dat alle ondervraagde zorgbestuurders in Nederland al AI- toepassingen hebben geïmplementeerd in hun instelling ter ondersteuning. Ook zijn ze van plan om binnen de komende drie jaar meer toepassingen te implementeren. Zo’n 2.800 zorgbestuurders in 14 landen, waaronder Nederland, hebben deelgenomen aan de enquête van Philips over de toekomst van de zorg.

De deelnemers aan het onderzoek geven aan dat AI gaat worden ingezet om personeelstekorten aan te pakken, klinische beslissingen te ondersteunen en de patiëntenzorg te verbeteren. Het FHI 2024-rapport is gebaseerd op eigen onderzoek. Het wereldwijde rapport is hier beschikbaar.

Data bias

Hoewel ondervraagden aangeven dat zij gebruik maken van AI-toepassingen in de zorg, is ongeveer 24% van de Nederlandse zorgbestuurders ernstig bezorgd over mogelijke 'data bias' in AI-toepassingen die toenemende ongelijkheden in gezondheidsresultaten kunnen veroorzaken.

Zij benadrukken de noodzaak van een zorgvuldige en ethische integratie van AI om de veiligheid van patiënten en belangrijke kennis en vaardigheden te waarborgen. Deze bezorgdheid wordt in Nederland wat sterker gevoeld dan elders: 16% van de Europese zorgbestuurders deelt dezelfde ernstige zorgen. Volgens de ondervraagde zorgbestuurders zijn trainingen in AI, correcte dataverzameling en meer transparantie in AI-systemen nodig om data bias te voorkomen.

“De toepassing van AI kan helpen bij het oplossen van problemen in de zorg, met name het personeelstekort. Door de slimme inzet van kunstmatige intelligentie kan tijd worden bespaard bij bijvoorbeeld administratie en onderzoek van beelden en data – die tijd kan weer elders worden ingezet. De zorgen omtrent de ethische inzet van deze technologie zijn begrijpelijk. Hierin ligt een belangrijke taak voor bestuurders en technologiebedrijven om een correcte toepassing te borgen en transparant te zijn over de modellen die achter AI zitten”, stelt Léon Kempeneers, Managing Director bij Philips Benelux.

AI neemt diagnoses over

Uit het onderzoek komt naar voren dat AI zich snel ontwikkelt tot een belangrijk hulpmiddel in Nederlandse zorginstellingen voor ondersteuning in klinische besluitvorming. De helft van de zorgbestuurders (51%) heeft al AI-toepassingen geïmplementeerd ter ondersteuning bij klinische besluitvorming in radiologie, en binnen de komende drie jaar is nog eens 37% van plan dit te implementeren.

Ook op het gebied van patiëntmonitoring is deze trend zichtbaar. Zo zet ruim twee derde (63%) van de zorgbestuurders nu al AI-toepassingen in voor patiëntmonitoring in het ziekenhuis en is ruim een derde (32%) van plan dit de komende drie jaar te implementeren. Deze ontwikkeling benadrukt de steeds belangrijkere rol van AI bij het verbeteren en het versnellen van medische diagnoses en efficiëntie.

Deel blijft sceptisch

Ondanks het omarmen van AI, is het opvallend dat 77% van de zorgbestuurders gelooft dat zorgprofessionals binnen hun organisatie sceptisch blijven over automatisering. Zorgprofessionals geven aan dat er een aanzienlijk tekort is aan tijd voor training om deze nieuwe technologieën te integreren. Daarom is het belangrijk dat er betere ondersteuningssystemen komen om ervoor te zorgen dat de nieuwe technologieën goed worden gebruikt. Het aanpakken van deze uitdagingen is cruciaal om de voordelen van AI en automatisering volledig te benutten.

Door innovation partner