Handreiking voor digitale uitwisseling van recepten

25 april 2023
apotheek-computer-2
Digitalisering
Nieuws

Het uitwisselen van recepten tussen ziekenhuizen en apotheken, gebeurt tegenwoordig vooral digitaal. Daarbij is het natuurlijk van groot belang dat die uitwisseling veilig en zorgvuldig verloopt. Samen met de koepels van medische centra (NFU) en ziekenhuisapothekers (NVZA) heeft de KNMP een handreiking opgesteld. Daarin vinden zorgverleners een overzicht van voorwaarden en uitgangspunten ter ondersteuning van het digitale receptenverkeer.

De algemene ziekenhuizen die al enige tijd recepten grotendeels elektronisch naar apotheken versturen, deden dat op basis van onderlinge afspraken die zij in regionale convenanten vastleggen. Echter, bij ziekenhuizen waar (een deel) van de patiënten van buiten de regio komt, moeten landelijke afspraken gemaakt worden. De handreiking ‘Digitale uitwisseling van recepten’ biedt daar de basis voor.

Handreiking digitale uitwisseling

De handreiking ‘Digitale uitwisseling van recepten’ van de KNMP, NFU en NVZA, kan apothekers en ziekenhuizen helpen bij de implementatie het digitale receptenverkeer. De handreiking bestaat uit een lijst met 18 voorwaarden en uitgangspunten.

Denk aan zaken zoals wie verantwoordelijk is voor het (eenmalig) registreren van patiënten, het vermijden van faxverkeer en de beveiliging van systemen. Maar ook de verplichting dat voorschrijvers altijd alle historische voorschriften, zonder ambiguïteit moeten kunnen uitdraaien per voorschrijver, per middel en per apotheekhoudende. De handreiking kan hier gedownload worden (pdf).

Recentelijk zijn ook de universitaire medische centra overgegaan op digitaal receptenverkeer. Een deel van hun patiënten komt van buiten de eigen regio, wat vraagt om landelijke in plaats van regionale afspraken. De handreiking biedt hiervoor de basis.

Daarmee wordt het dus extra belangrijk dat de digitale uitwisseling van recepten goed wordt ingevoerd. Eind vorig jaar stelde apotheker en ICT bestuurslid van de KNMP Jacco Pesser nog dat deed digitale gegevensuitwisseling tussen apotheken onderling weliswaar goed verliep, maar dat de uitwisseling tussen apotheken en andere partijen – zoals ziekenhuizen en GGZ – nog niet op orde was.

Wegiz

Al in 2021 werkte de toenmalig demissionair minister van VWS, van Ark, aan het versnellen van de verplichting voor het digitaal uitwisselen van recepten. Inmiddels heeft haar opvolger, minister Kuipers, de Wegiz door de Eerste en Tweede Kamer geloodst en is de verplichting nog slechts een kwestie van tijd.