Interactieve eChemoCoach maakt zorg patiëntgerichter

19 december 2023
chemo
Digitalisering
Nieuws

De Noordwest Ziekenhuisgroep een subsidie ontvangen van bijna één miljoen van KWF Kankerbestrijding. Het geld is bedoeld voor de implementatie van de eChemoCoach studie. Dit initiatief, geleid door internist-oncoloog Mathijs Hendriks, richt zich op het verbeteren van zelfmonitoring van bijwerkingen voor patiënten die chemotherapie ondergaan. De nieuwe eChemoCoach tool stelt patiënten in staat om via een online platform hun symptomen te rapporteren, waarna zij direct advies ontvangen.

De eChemoCoach is ontwikkeld vanuit Noordwest, in samenwerking met ChipSoft, de leverancier van het elektronisch patiënten dossier (EPD). Dit is een van de tien innovatieve projecten die de raad van bestuur had uitgekozen om met de implementatie van het EPD ook echt de zorg voor de patiënt te optimaliseren. Bij de voorbereiding van de subsidieaanvraag en het vervolg is ook arts-assistent Rubin Verduin betrokken. “Als jonge dokter zie ik ook de noodzaak dat de zorg moet digitaliseren en innoveren om kwaliteit van de zorg te behouden gezien het groeiend aantal oncologische patiënten.” 

Zelfmanagement

De inzet van de eChemocoach zorgt ervoor dat patiënten meer betrokken worden bij hun behandeling. De studie gaat in 2025 van start in 12 Nederlandse ziekenhuizen en zal zich aanvankelijk richten op patiënten met borstkanker. De eChemoCoach tool stelt patiënten in staat om via een online platform hun symptomen te rapporteren, waarna zij direct advies ontvangen. Deze ontwikkeling zorgt voor snellere info en feedback en verhoogt het zelfmanagement van patiënten met kanker.

Aanvrager van de subsidie, Mathijs Hendriks, internist-oncoloog, is blij met de toegekende subsidie: “Het is enorm frustrerend om te zien dat bijwerkingen van chemotherapie vaak pas laat worden (h)erkend. We wilden patiënten graag iets extra’s bieden om zelf meer grip te krijgen op hun bijwerkingen. Daar gaan we ons hard voor maken in deze studie. De subsidie van het KWF bedraagt bijna €995.758,30.”

Het is bijzonder dat Noordwest deze grote KWF-subsidie heeft binnengehaald, want deze ziekenhuisgroep is weliswaar vaker betrokken geweest bij subsidieaanvragen, maar nog niet eerder als hoofdaanvrager van een KWF-subsidie. Bij de subsidieaanvraag is een heel team betrokken: het trialbureau en het wetenschapsbureau van Noordwest, IKNL, Universiteit Twente, de borstkanker onderzoeksgroep (BOOG) en alle deelnemende ziekenhuizen.

Up to date

Er zijn momenteel wel al andere tools beschikbaar om bijwerkingen beter te monitoren, maar deze  zijn er meer op gericht om alerts te sturen naar de behandelaar wanneer een bijwerking al ernstig is. De eChemoCoach is echter een pro-actievere vorm van thuismonitoring, met een focus op het direct online registreren van bijwerkingen van chemotherapie. Bijzonder is dat de patiënten ook direct feedback krijgen vanuit het systeem.

Thuismonitoring speelt sowieso een steeds grotere rol in de moderne gezondheidszorg. Het wordt met name ingezet bij het monitoren van chronische ziekten zoals diabetes, COPD en Parkinson. De eChemoCoach is bijzonder te noemen, omdat hier geen ziekte wordt gemonitord maar dat de bijwerkingen van een chemokuur direct worden geregistreerd. Nu gebeurt dat vaak pas net voordat een volgende chemokuur start.

eChemocoach is interactieve tool

Het grote voordeel van de nieuwe eChemocoach is dus dat de patiënt direct kan rapporteren en direct feedback krijgt. Mathijs Hendriks vertelt op de website van NWZ: “Met de eChemoCoach hebben we een tool ontwikkeld waarmee patiënten via het patiëntenportaal op elk gewenst moment hun symptomen kunnen rapporteren. De tool stelt vervolgens de ernst per bijwerking vast, en geeft direct een gericht advies terug aan de patiënt. Dit gebeurt zonder tussenkomst van een zorgverlener. De patiënt blijft hiermee in de lead. De verwachting is dat we door betere monitoring en meer tijdige adviezen de kans op ernstigere bijwerkingen kunnen verkleinen. We gaan in eerste instantie onderzoek uitvoeren bij patiënten met borstkanker die chemotherapie krijgen voor of na borstoperatie.”