Internationaal partnerschip zet nieuwe standaard voor AI in OK

20 maart 2024
OK
Samenwerking
Nieuws

Op 18 maart 2024 kondigden Johnson & Johnson MedTech en NVIDIA aan dat ze gaan samenwerken om kunstmatige intelligentie (AI) in de chirurgie te integreren en op te schalen. Het partnership streeft ernaar om de manier waarop chirurgische data wordt geanalyseerd te transformeren. Het doel van de samenwerking is het ondersteunen van een verhoogde toegang tot realtime analyse en wereldwijde beschikbaarheid van AI-algoritmen voor chirurgische besluitvorming, onderwijs en samenwerking in de verbonden OK.

Johnson & Johnson MedTech brengt bij dit partnership zijn uitgebreide ervaring in de gezondheidszorg mee. Het bedrijf biedt ook een breed portfolio aan chirurgische technologieën en digitale oplossingen. Dit omvat onder meer innovaties in chirurgische instrumenten, medische apparaten, en een digitaal ecosysteem dat gericht is op het verbeteren van de operatiekamer (OK) door middel van betere connectiviteit en data-analysemogelijkheden.

Door de AI-technologieën van NVIDIA te integreren, streeft Johnson & Johnson MedTech ernaar zijn open ecosysteem voor chirurgie uit te breiden, waardoor een veilige en schaalbare omgeving voor innovatie binnen het chirurgische veld wordt gecreëerd. Dit kan mogelijk uiteindelijk de ontwikkeling en implementatie van AI-gedreven toepassingen versnellen en tevens meer schaalgrootte brengen, wat natuurlijk belangrijk is voor goede klinische besluitvorming, onderwijs, training en samenwerking.

Edge computing op OK

Een belangrijk element in deze samenwerking is de nadruk die er wordt gelegd op geavanceerde edge computing. Hiermee kunnen AI-algoritmen chirurgische gegevens in realtime analyseren zonder dat er gevoelige informatie hoeft te worden overgedragen. Dit bevordert niet alleen de privacy en veiligheid van patiëntgegevens maar verzekert ook dat chirurgische teams op essentiële momenten sneller over de benodigde gegevens kunnen beschikken. Realtime gegevens zijn niet alleen in de OK steeds belangrijker maar ook in de zorgsector als geheel. Die grotere behoefte aan actuele gegevens is onder meer versneld tijdens de pandemie.

Reductie operatietijd

Een zakelijke implicatie van deze samenwerking is de potentie om operationele efficiëntie te verbeteren. Door realtime inzichten te bieden, kunnen chirurgische teams sneller en met meer vertrouwen navigeren door complexe procedures. Uiteindelijk kan dit leiden tot een reductie van de operatietijd en verbetering van de patiëntveiligheid.

Bovendien opent de integratie van deze technologieën de deur voor verdere innovatie binnen het chirurgische veld, zoals de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en procedures die specifiek zijn ontworpen om te werken binnen een AI-verrijkte omgeving. Shan Jegatheeswaran, Vice President en Global Head of Digital bij MedTech: "Het brengen van geavanceerde edge computing hardware en software naar de OK maakt schaalbaarheid van innovatie en nieuwe AI-gedreven oplossingen mogelijk, met als uiteindelijk doel het verbeteren van de patiëntenzorg."