Kort zorgnieuws: IZO Kennisjam; Werkbezoek Nictiz; Forensische geneeskunde, en meer

8 september 2023
Kortnieuws-0809
Onderzoek
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de informatiebijeenkomst die het platform IZO op 15 september organiseert en een werkbezoek van Nictiz bij het Bravis Ziekenhuis. Verder ook aandacht voor een onderzoek naar de taakherschikking van de forensische geneeskunde en een uitbreiding van het patiëntenportaal van het Diakonessen Ziekenhuis.

IZO Kennisjam bijeenkomst

Op 15 september organiseert het platform IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) de IZO Kennisjam bijeenkomst. Het is voor de eerste keer sinds de coronapandemie dat er weer een kennisbijeenkomst plaats zal vinden. De start in om 12u00, met lunch, en aan het eind hebben deelnemers nog de kans elkaar te spreken tijdens de afsluitende borrel.

Tijdens de IZO Kennisjam gaan de deelnemers aan de slag gaan met de uitdagingen die er liggen op het gebied van de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning. Het platform nodigt dan ook alle betrokkenen en geïnteresseerden uit voor deze bijeenkomst. Meer informatie en het programma zijn te vinden op deze webpagina.

Het platform bestaat uit 17 organisaties. Zowel uitvoerings- en zorgbrancheorganisaties alsook ook de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorginstituut Nederland faciliteert dit initiatief. 

Werkbezoek Nictiz bij Bravis

Onlangs is een delegatie van Nictiz, op werkbezoek gegaan bij het Bravis Ziekenhuis. Aanleiding voor dit bezoek was een lezing die Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante onlangds op een conferentie gaf. Daarin sprak hij over het ziekenhuis, het Regionaal Elektronisch Netwerk (REN) en de beschikbaarheid van data in de zorg.

Nictiz was door deze lezing geïnteresseerd in de werkwijze en de samenwerking in het verzorgingsgebied van Bravis. “We hebben vooral kennis en ervaringen uitgewisseld. Nictiz heeft uitgelegd welke verandering het heeft ondergaan. Ze richten zich meer en meer op algemeen toepasbare bouwblokken, standaarden en diensten die bijdragen aan de beschikbaarheid van data en niet meer primair op bouwblokken die uitwisseling in een specifiek stukje van het proces realiseren”, aldus Albert-Jan Mante

“Met de inzichten die we krijgen uit de praktijk kunnen we werken aan het realiseren van oplossingen die op korte en lange termijn directe waarde voor de zorg hebben. We werken hiervoor samen met zorgverleners, regionale samenwerkingsorganisaties en ICT-leveranciers. Samenwerken is namelijk essentieel om te komen tot implementeerbare oplossingen die werken in de praktijk”, voegde Leonique Niessen, directeur-bestuurde van Nictiz, daaraan toe.

Taakherschikking forensische geneeskunde

Op 1 september zijn het Nivel en Panaxea, een onderzoeksorganisatie gericht op zorginnovatie, een door ZonMw gefinancieerd onderzoek gestart naar taakherschikking in de forensische geneeskunde. Doel van het onderzoek is het bieden van handvatten voor toekomstige initiatieven tot het oplossen van capaciteitsproblemen in de zorg door middel van taakherschikking.

Denk daarbij aan oplossingsrichtingen over hoe om te gaan met de personeelskrapte in deze sector. Een bijkomend doel is de mogelijke (meer)waarde te bepalen van taakherschikking voor het oplossen van het capaciteitsprobleem in algemenere zin. Bij het onderzoek worden ook uitkomsten en geleerde lessen van pilotstudies betrokken.

Toegang MijnDiak uitgebreid

Het Diakonessen Ziekenhuis heeft de toegang tot het patiëntenportaal MijnDiak uitgebreid. Sinds begin deze maand kunnen ouders van een kind onder de 16 jaar voor alle poliklinieken een machtiging aanvragen voor het dossier van hun kind.

Voorheen was dit alleen mogelijk op de polikliniek Kindergeneeskunde. Ouders kunnen de toegang regelen bij de balie Patiënteninschrijving. Met de machtiging kunt zij de gegevens van hun kind inzien zoals het ziekenhuis die heeft opgeslagen in het dossier.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.