Kort zorgnieuws: Keuzehulpen Dijklander; HiX6.3 IJsselland; E-learning GIZ, en meer

18 november 2022
Kort-Zorgnieuws-1812
Financiën
Nieuws

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een uitbreiding van keuzehulpen bij het Dijklander, de versnelling van het strategieprogramma bij Gelre en de migratie naar Hix6.3 van het IJsselland. Verder ook nog kort zorgnieuws over de toegankelijkheid van de website van het MUMC+ en een nieuwe e-learning voor de GIZ-basistraining.

Koppeling keuzehulpen bij Dijklander

Het Dijklander Ziekenhuis heeft de keuzehulpen voor patiënten verder uitgebreid. Daarvoor zorgt een koppeling tussen het elektronisch patiëntendossier van het Dijklander Ziekenhuis en het systeem van PATIENT+ voor de keuzehulpen.

De keuzehulpen zijn een digitaal hulpmiddel voor de ondersteuning van patiënten en zorgverleners bij het proces voor Samen Beslissen. De patiënt ontvangt daarvoor informatie over de diagnose en alle mogelijke behandelingen. Zo leert hij welke voor- en nadelen aan de verschillende behandelingen kleven.

Gelre versneld strategieprogramma

Het Gelre ziekenhuis is een van de zorginstellingen die door de financiële situatie, zoals de stijgende energie- en personeelskosten, onder druk staan. Om te voorkomen dat het tekort dit jaar te hoog oploopt, en financieel gezond te blijven, heeft het Gelre besloten een aantal onderdelen van haar strategieprogramma flink te versnellen.

“We hebben de afgelopen jaren onvoldoende tempo weten te maken op bepaalde onderdelen uit dat traject. Dat komt onder meer door de twee Covid-jaren en de vertraging in het traject locatieprofilering. We zijn ingehaald door de tijd", stelt Raad van Bestuur voorzitter a.i. Rolf de Folter.

HiX6.3 voor IJsselland

Om de best mogelijke zorg te kunnen blijven leveren is een goed geïntegreerd steeds belangrijker. Mede daarvoor heeft het IJsselland ziekenhuis haar EPD begin deze maand gemigreerd naar HiX6.3. Deze nieuwe versie zorgt voor een betere ondersteuning van het werkproces beter ondersteund.

HiX6.3 is met name gebruikersvriendelijker, patiëntveiliger en flexibeler. Het biedt een gestroomlijnder werkproces met meer regie voor zowel de zorgverleners als patiënten. Met deze versie kan daarnaast informatie ook eenvoudig en veilig in de keten gedeeld worden.

Toegankelijkheid MUMC+ website

Met meer dan 80.000 bezoekers per maand en een zeer divers patiëntenbestand is het van groot belang dat de websites van zorginstellingen een optimale toegankelijkheid bieden. Dat geldt met name ook voor mensen met een beperking, zoals slechtziend, doofheid, dyslexie of een lichamelijke beperking.

Het MUMC+ heeft de toegankelijkheid recent laten toetsen door een onafhankelijke partij. Het resultaat is dat de website de B-status gekregen heeft. Dat betekent weliswaar dat nog niet aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan, maar het MUMC+ is wel het enige ziekenhuis dat de B-status behaald heeft.

E-learning GIZ basistraining

De GIZ basistraining is aangepast en uitgebreid met een e-learning. De training kan nu ook door al getrainde professionals gebruikt worden om kennis op te frissen. Belangrijk in de vernieuwde basistraining is de introductie op de kernelementen van de GIZ-methodiek.

Er waren drie redenen om de basistraining uit te breiden met een e-learning, te weten: kwaliteitsborging, een goede didactische opbouw in een blended learning-traject en effectiever gebruik van de tijd.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.