Lievegoed stelt zorgmedewerker centraal, ook met IT

15 augustus 2023
Lievegoed cluster 3
Samenwerking
Nieuws

Zorgaanbieder Lievegoed nam acht jaar geleden het vergaande besluit om de volledige IT-omgeving uit te besteden. Voor het merendeel werd gekozen voor IT vanuit de cloud. KPN Health werd de partner voor alles van netwerken en infrastructuur tot en met werkplekken en zorgalarmering. Lievegoed hanteert een antroposofische visie, maar kiest ook altijd voor technologie die haar medewerkers ondersteunt. En dat is belangrijk volgens manager vastgoed, ICT & facilitair Philip Blumendal. "We zetten IT en digitalisering ten volle in om onze medewerkers en cliënten te helpen."

Lievegoed is de afgelopen decennia voortgekomen uit een aantal kleinere initiatieven, verspreid over ruwweg de rug van Nederland. De zorgaanbieder richt zich tegenwoordig volledig op mensen met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel, van kinderen tot volwassenen. Bij volwassenen kan dit gecombineerd zijn met psychische problematiek of verslaving (LVB+). De meeste zorgaanbieders richten zich op een van de twee elementen. Op dit snijvlak ligt de specialisatie van de zorgaanbieder, vertelt Blumendal.

“Onze focus ligt op kleinschaligheid”, stelt Blumendal. “Het antroposofische aspect is heel belangrijk voor onze cultuur en organisatie. Wij werken meer vanuit een holistisch mensbeeld en een caring community. In bedrijfsvoering en IT zijn we echter zoals elke andere regionale zorgorganisatie. IT en digitalisering moeten onze zorgprocessen en onze professionals ondersteunen in de zorg voor onze cliënten.”

Uitbesteden logische stap

Al acht jaar geleden besloot Lievegoed dat het niet meer te doen was om alle IT zelf te beheren. “De IT werd steeds complexer, naar de cloud gaan leek een goed alternatief. En dat is het voor het merendeel ook: IT anyplace, anytime, anywhere, uniform en eenduidig. KPN Health kwam vervolgens als beste uit de bus bij een aanbestedingstraject.”

Voor de technische infrastructuur, inclusief netwerken en werkplekken, werken beide partijen intensief samen, vertelt Daniel Fischer, verantwoordelijk voor de commerciële organisatie binnen KPN Health. “We zijn onder meer partner in domotica en alarmering, maar ook voor netwerken en moderne werkplekken.” En in alles, voegt Blumendal toe, ligt de nadruk op samen beheren. “Wat dat betreft zie ik de mensen van KPN Health ook een beetje als collega’s.”

Grootste sprong Lievegoed

De allergrootste sprong die Lievegoed de afgelopen jaren samen met KPN gemaakt heeft – waar de cloud ook cruciaal in is - is volgens Blumendal volledige beschikbaarheid van data en applicaties. “We hebben nu overal op elk apparaat volledige toegang tot alle data die nodig zijn voor zorgprocessen en hulp aan cliënten. Dat helpt onze dienstverlening enorm.”

Digitalisering is bij Lievegoed dan ook al lang geen onderwerp van discussie meer. Maar het blijft soms lastig om alle medewerkers mee te krijgen. “Zeker met domotica of persoonsalarmering merken we dat. Sommige medewerkers vinden het lastig om hiermee om te gaan. Het kan zoiets simpels zijn als hoe lang je voor alarmering op een knop moet drukken. En vertrouwen op een systeem, dat het altijd werkt als je een alarmering maakt, daar is tijd voor nodig. Men moet eraan wennen dat dit standaard is. Wij rollen geen locatie meer uit zonder domotica, maar we moeten de mens – medewerker en cliënt – hierin zorgvuldig meenemen.”

Lees het hele artikel in ICT&health 4, die op 24 augustus verschijnt.

Door innovation partner