Meer efficiëntie en kwaliteit met Datalab Zorg en Welzijn

14 december 2023
Datalab Zorg & Welzijn 2023
Digitalisering
Nieuws

De groeiende nadruk in de zorg op kwaliteit, efficiënte en kostenbesparing legt een zware last op zorgorganisaties. Het capaciteitstekort en de toenemende complexiteit van de zorgvraag verhogen de druk verder. Om de best mogelijke dienstverlening te leveren en de efficiëntie te verhogen, is investeren in datagedreven werken niet langer een optie, maar een absolute noodzaak, schrijft Frank Wensink in ICT&health 6. De gemeente Den Haag, werkgeversvereniging ZWconnect en IT-bedrijf DAAT hebben een aanpak ontwikkeld om zorgorganisaties te helpen effectief met data aan de slag te gaan: Datalab Zorg en Welzijn.

Data kan een waardevolle rol spelen bij het aanpakken van uitdagingen in de zorg. Of het nu gaat om het beheer van capaciteit, verzuim, personeelstekorten of bredere strategische vraagstukken variërend van het wervingsbeleid tot de keuze van zorgzwaartepakketten, (inzichten uit) data maakt weloverwogen beslissingen mogelijk.

Daarnaast kan data bijdragen aan het vinden van oplossingen voor bredere vraagstukken, zoals of een organisatie zich moet specialiseren, het identificeren van sterke punten en gebieden voor verbetering, en het beoordelen van prestaties op diverse afdelingen.

Stappenplan datagedreven succes

Om zorgorganisaties te voorzien van de tools en begeleiding om effectief met data om te gaan, hebben de gemeente Den Haag, ZWconnect en DAAT het stappenplan ‘Datalab Zorg en Welzijn’ ontwikkeld. De aanpak van het Datalab Zorg en Welzijn is gericht op het toekomstbestendig maken van organisaties. Hierbij worden medewerkers stap voor stap betrokken en getraind in het ontwikkelen van een datastrategie, het opzetten van een solide data-infrastructuur en het oplossen van datagedreven vraagstukken. Het uiteindelijke doel is dat organisaties zelfstandig en op alle niveaus met data kunnen werken.

Charlotte Krom, programmamanager van het zorginnovatieprogramma Technologie voor Thuis van de gemeente Den Haag, vertelt hierover: “We constateerden dat veel organisaties zich bezighielden met strategieën op het gebied van technologie, maar dat slechts enkelen een datagedreven benadering in hun bedrijfsproces of werkzaamheden toepasten. Vaak wordt het ook lastig gevonden om de benodigde kennis en middelen zelf in huis te halen. We willen organisaties helpen vooruit te gaan door effectief gebruik van data voor inzichten en besluitvorming. Dit betekent niet alleen het kunnen sturen op het verminderen van fouten en verbeteringen, maar ook het zien van meetbare effecten en het verkennen van verschillende scenario’s.”

Flexibel samenwerkingsmodel

Het Datalab Zorg en Welzijn biedt naast een stappenplan een flexibel samenwerkingsmodel waarin zorgorganisaties gedurende een bepaalde periode kunnen beschikken over een volledig multidisciplinair team. Dit team werkt nauw samen met het interne team en bestaat uit specialisten in de zorg met expertise in data engineering, data-modellering, programmering, business intelligence, informatiebeveiliging en projectmanagement.

“Veel zorgorganisaties, en met name de kleinere en de middelgrote zorgaanbieders hebben vaak niet de capaciteit en middelen om een volledig team van dataspecialisten aan te nemen”, licht Maartje Bouwens, projectleider Innovatie bij ZWconnect, de reden voor het samenwerkingsmodel toe. “Via het Datalab Zorg en Welzijn willen we organisaties ondersteunen door hen de mogelijkheid te bieden zo’n compleet team van experts binnen te halen en samen beleid te ontwikkelen.”

Bewezen aanpak Datalab

HWW zorg in Den Haag is een voorbeeld van een zorgorganisatie die met succes de aanpak van het Datalab heeft geïmplementeerd. HWW wilde de transitie maken naar datagedreven werken om beter onderbouwde beslissingen te kunnen nemen en de voortgang van deze beslissingen te kunnen monitoren. “Het Datalab heeft ons geholpen om dit op verschillende niveaus aan te pakken, gebruikmakend van een duidelijk en eenvoudig stappenplan”, vertelt Zazie Wolters, manager ICT en Innovatie bij HWW zorg. “Het proces is transparant, samenwerkingsgericht en ook echt leuk.”

Lees het hele artikel in ICT&health 6, die rond 20 december verschijnt.