Meer patiënten Gelre krijgen chemotherapie thuis

7 juni 2024
Tweedelijn
Nieuws

Behalve met Vérian in de regio Apeldoorn en Sensire in de regio Zutphen, werkt Gelre ziekenhuizen nu ook samen met Icare. Sinds 2019 verplaatst Gelre ziekenhuizen steeds meer zorg indien mogelijk naar wijklocaties waar Gelre mee samenwerkt of naar de patiënt thuis. Dit betreft vaak medicatietoedieningen die veilig buiten het ziekenhuis kunnen gebeuren via een injectie of een infuus. In de samenwerking met Icare gaat het om infuuszorg met chemokuren.

Het gaat in dit geval om de langlopende chemotherapie 5-Fluorouracil (5FU). Dit is een langlopende chemokuur die via een continu intraveneus infuus in 24 tot 46 uur inloopt. Dit gebeurt vanuit een draagbare infuuspomp die door de Ziekenhuisapotheek is bereid.

Actief in eigen omgeving

Deze infuuspomp wordt in het ziekenhuis op de infuuslijn van de patiënt aangesloten op de Dagbehandeling Oncologie. Daarna kan de patiënt naar huis. Wijkverpleegkundige Lindsay Willard vertelt dat ze vervolgens de infuuspomp later weer afkoppelt bij de patiënt: “Dit scheelt de patiënt dus een reis naar het ziekenhuis. We horen telkens van patiënten terug hoe fijn ze het vinden dat ze gewoon naar huis kunnen en in hun eigen omgeving actief kunnen blijven in bijzijn van hun dierbaren.”

Chemotherapie thuis

Om deze zorg aan alle patiënten in het werkgebied van Gelre ziekenhuizen te kunnen bieden, is er vorig jaar ook een samenwerking gestart met Buurtzorg Nederland. Hiermee is het mogelijk gemaakt dat patiënten die buiten het werkgebied van Vérian en Sensire wonen, ook de chemotherapie infuuszorg thuis kunnen krijgen.

Patiënten die behandeld worden voor kanker brengen immers veel tijd door in het ziekenhuis. Na gesprekken met aanbieders van thuiszorg werd vorig jaar een thuiszorgpilot gestart voor de behandeling van kankerpatiënten.

In het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek werkt Gelre ziekenhuizen al met verschillende regionale en landelijke thuiszorgorganisaties. Het ziekenhuis zegt blij te zijn met deze samenwerkingen die aansluiten bij de strategie van Gelre ziekenhuizen. Ook past het goed in de doelstellingen van de overheid waarin patiënten passende en kwalitatief hoogwaardige zorg op maat krijgen.

Onco-Connect

Steeds vaker zijn er mogelijkheden voor patiënten met kanker voor thuisbehandeling en -monitoring. Zo werkt het Meander Medisch Centrum (regio Amersfoort) bijna twee jaar met het thuismeet- en thuismonitoringsprogramma Onco-Connect. Deze werkwijze is succesvol en daarom wordt het programma als vast onderdeel aangeboden aan patiënten met kanker. Zorgverleners van Meander begeleiden patiënten tijdens hun behandeling met chemotherapie of immuuntherapie thuis via een app.