Netwerk OncoNoVo+ is nieuwe fase in regionale oncologische vernieuwing

15 november 2023
Netwerk
Samenwerking
Nieuws

De recente oprichting van OncoNoVo+, een regionaal oncologienetwerk, is een belangrijke ontwikkeling in de kankerzorg binnen Noord-Holland en Flevoland. Deze samenwerking, met het Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam UMC, Bovenij en 8 andere ziekenhuizen, werd in november bekrachtigd tijdens een feestelijk symposium. "Ons doel is om de toekomstige kankerzorg niet alleen goed en toegankelijk te houden, maar ook om innovatie te bevorderen," verduidelijkt Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van BovenIJ en avondvoorzitter tijdens het symposium.

Het grote regionale netwerk biedt patiënten overal in de regio uniforme, hoogwaardige zorg. "OncoNoVo+ bedient bijna een kwart van alle oncologiepatiënten in Nederland. Door het bundelen van expertise en kennis, kunnen patiënten rekenen op de best mogelijke zorg, dicht bij huis of in gespecialiseerde centra, volgens de richtlijnen van het Integraal Zorgakkoord," zegt Van der Meer.

Minister Kuipers liet al eerder weten een groot voorstander van dit soort regionale oncologienetwerken te zijn, en ziet ook de grote kracht ervan. Ze helpen bijvoorbeeld om het concept ‘passende zorg’ zoals dat in IZA staat omschreven beter te realiseren. Verder zijn ze belangrijk om de broodnodige uitdagingen op te pakken op het gebied van samenwerking en het ontwikkelen van een fundamentele technologische infrastructuur.

Strategische waarde

Jacqueline Stouthard van het AVL benadrukt ook de strategische waarde van  het regionaal netwerk: "OncoNoVo+ is essentieel voor het behouden van toegankelijke zorg en het versterken van onze innovatiekracht in wetenschappelijk onderzoek, naast onze samenwerking met het Amsterdam UMC."

De focus van OncoNoVo+ ligt op zorg, onderzoek, onderwijs, en het verbeteren van de organisatie van oncologische zorg. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door uniforme taal en informatiestandaarden in patiëntendossiers, wat grootschalig onderzoek faciliteert. Martijn van Schaik, programmamanager van OncoNoVo+ vertelt: "De vorming van OncoNoVo+ tilt kortom de kwaliteit van regionale zorg naar een hoger niveau."

OncoNoVo+: regionale samenwerking

OncoNoVo+ staat dus voor een nieuwe fase in de regionale gezondheidszorg, waarin innovatie en samenwerking hand in hand gaan om kankerpatiënten de beste mogelijke zorg te bieden. De ziekenhuizen binnen dit netwerk delen werkwijzen en expertise. Voor gespecialiseerde zorg worden patiënten soms verwezen naar expertisecentra binnen het netwerk, waarna ze terugkeren naar hun regionale ziekenhuis voor vervolgbehandelingen en nazorg.

De deelnemende ziekenhuizen zijn: Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek, Bovenij, Dijklander Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, OLVG, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Tergooi, Zaans medisch Centrum, Ziekenhuis Amstelland en Ziekenhuis St Jansdal.