Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland

22 februari 2024
doctors with tablet pc doing handshake at hospital
Tweedelijn
Nieuws

Om de kankerzorg in Noord- en Oost-Nederland te verbeteren richten de ziekenhuizen en radiotherapeutische instituten samen een oncologienetwerk op. Daardoor kunnen mensen met kanker altijd binnen hun eigen regio rekenen op de beste zorg die ze nodig hebben. Dit staat los van in welk ziekenhuis zij hun zorgtraject starten. De patiënt krijgt zo de best passende zorg op de juiste plek. Dichtbij huis als dat kan en verder weg als de zorg complexer is.

De onderlinge samenwerking heeft een positieve invloed op de digitale gegevensuitwisseling en de zorg wordt verbeterd en efficiënter ingericht. De samenwerkende zorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland kunnen daarbij van elkaar leren. In overleg met verzekeraars en overheid kunnen landelijke concentratie- en spreidingsvraagstukken van zorgverlening worden bekeken.

Meer delen in oncologienetwerk

In een eerder stadium zijn er al vier kleinere regionale oncologienetwerken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel en Gelderland gecreëerd. Deze vier kleinere, regionale oncologienetwerken blijven zichtbaar als onderdeel binnen het grotere netwerk. Voordeel is dat de expertise en de faciliteiten van de deelnemende instellingen beter en met meer partijen worden gedeeld.

De samenwerking in het oostelijk gedeelte van het land sluit goed aan bij de samenwerking die in het westelijk gedeelte van het land werd geïnitieerd. Daar hebben ze eind 2023 met het netwerk OncoNoVo+ een nieuwe fase in regionale oncologische vernieuwing ingeluid.

Eigen naam en bestuur

Het initiatief van de samenwerking is formeel gestart met de ondertekening van een intentieverklaring. Medio maart 2024 wordt een eigen bestuur geïnstalleerd en krijgt het netwerk een definitieve naam. Het initiatief wordt ondersteund door zorgverzekeraars en geeft voor de oncologische zorg een regionale invulling aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) van het ministerie van VWS en ook aan het Plan van Aanpak Netwerk- en Expertzorg van het Zorginstituut.

Vier deelregio’s

De vier deelregio’s met deelnemende ziekenhuizen aan het oncologienetwerk in Noord -en Oost-Nederland zijn:

  • Oncologisch Netwerk Friesland (ONF): Antonius Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe, Tjongerschans, Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF)
  • Oncologienetwerk Veluwe IJssel: Deventer Ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, Isala, Radiotherapiegroep Deventer
  • ONZ-netwerk: Medisch Spectrum Twente, Saxenburgh Medisch Centrum, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Ziekenhuisgroep Twente
  • Oncologienetwerk Groningen-Drenthe: Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Treant Zorggroep, Universitair Medisch Centrum Groningen

Vorig jaar werd ook het OncoNoVo+ oncologienetwerk opgericht voor de kankerzorg binnen Noord-Holland en Flevoland. Deze samenwerking tussen het Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam UMC, Bovenij en 8 andere ziekenhuizen, heeft als doel de toekomstige kankerzorg goed en toegankelijk te houden en innovatie te bevorderen.