Nieuw onderzoek verlaagt drempels voor zorgtechnologie

12 maart 2024
Exoskelet-Zuyderland-1024x686
Ouderenzorg
Nieuws

Nieuw onderzoek van Anders Werken in de Zorg West-Brabant en Vilans toont aan hoe de invoering van zorgtechnologie de zorgpraktijk verbetert. Het gaat dan onder meer om ervaringen met exoskeletten, heupairbags, virtual reality en slimme aantrekhulpen voor steunkousen. Met nieuwe rapportages en factsheets willen Anders Werken en Vilans laten zien hoe zorgtechnologie niet alleen de zorg verbetert, maar ook de eigen regie van ouderen bevordert.

Exoskeletten kunnen in de zorg medewerkers helpen om te tillen, maar ook mensen die slecht ter been zijn weer beter laten lopen. Virtual reality kan breed ingezet worden voor onderwijs, het verlichten van pijn en angst of gebruikt worden om personeel te trainen. Producten, zoals onder meer het prijswinnende HelpSoq, kunnen het werk van zorgmedewerkers verlichten en/of de autonomie van cliënten verhogen.

Zorgorganisaties Anders Werken in de Zorg West-Brabant en Vilans hebben onlangs meerdere rapportages en factsheets gedeeld omtrent de invoering van dergelijke nieuwe zorgtechnologie. Het onderzoek van AWIZ en Vilans geeft zorgfinanciers inzicht in de (meer)waarde voor cliënten en medewerkers en de kosten en baten in tijd en euro’s.’ Bovendien worden de resultaten van deze testen steeds beter ontsloten en vindbaarder gemaakt op plekken als Anders Werken in de Zorg, de Kennisbank Digitale Zorg en sinds kort ook via Digizo.nu: een nieuwe organisatie die helpt bij het opschalen van innovaties.

Honingraatmodel

Deze technologieën bevorderen niet alleen de zelfredzaamheid van ouderen, maar creëren ook een betere werkomgeving voor zorgmedewerkers. Het initiatief, geleid door regionaal programmamanager Maud van Riel, benut het honingraatmodel om technologieën op maat in te zetten, afhankelijk van de voortgang in het implementatieproces bij verschillende zorgorganisaties. Dit varieert van intramurale zorg tot thuiszorg en de schaal waarop innovaties worden toegepast. Zorgorganisaties Anders Werken in de Zorg West-Brabant en Vilans hebben over diverse zorgtechnologie in de tweede week van maart rapportages & factsheets gepubliceerd. Ze willen daarmee graag de drempel verlagen bij andere zorgorganisaties om met deze geteste zorgtechnologie aan de slag te gaan. 

Zorgtechnologie maakt zelfredzamer

Anders Werken in de Zorg (AWIZ) heeft als doel om met minder tijd en inspanning, goede zorg en een fijne werkomgeving te blijven leveren. Het programma richt zich op het zelfredzamer maken van ouderen waar dat kan door inzet en implementatie van technologieën. Regionaal Programmamanager West-Brabant Maud van Riel (AWIZ) vertelt op de website van Vilans: “Om dit doel te behalen testen we open en transparant in verschillende regio’s verschillende zorgtechnologieën. Dat doen we aan de hand van het honingraatmodel. Dat betekent dat we rekening houden met hoe ver in het implementatieproces een bepaalde technologie bij een organisatie is. Of het testen in de intramurale setting plaatsvindt of in de thuiszorg en op welke schaal een innovatie wordt ingevoerd.”

Vilans-onderzoeker Henk Herman Nap vult aan: ‘Je ziet dat door deze aanpak een mooie beweging op gang is gekomen. Steeds meer zorgorganisaties in verschillende regio’s melden zich aan bij AWIZ om ook samen te versnellen in de opschaling van arbeidsbesparende zorgtechnologie en het vergroten van zelfredzaamheid. Bovendien worden de resultaten van deze testen steeds beter ontsloten en vindbaarder gemaakt op plekken als Anderswerkenindezorg.nl, de Kennisbank Digitale Zorg, Digizo.nu en via het Kenniscentrum Digitale Zorg. Dit is niet alleen prettig voor zorgorganisaties die de drempel om met nieuwe technologie te werken willen verlagen. Ook voor de leveranciers van de hulpmiddelen is het nuttig.”

Factsheets kosten en baten

Uit de verschillende onderzoeken blijkt duidelijk wat de voordelen zijn van bepaalde technologieën, maar zeker ook wat beter kan. Met de HelpSoq kunnen steunkousen eenvoudiger aangetrokken worden, maar het apparaat is nog zwaar en moet het altijd in het stopcontact. Een exoskelet zorgt voor de ene medewerker voor vermindering van rugklachten, maar is voor de ander weer geen prettig hulpmiddel om aan te hebben. Voor de afweging van kosten en baten in tijd en euro’s, zijn nu dus factsheets en onderzoeken omtrent de inzet van de heupairbag, het exoskelet, ervaringen met VR en de aantrekhulp voor steunkousen beschikbaar.