NVZ: ziekenhuizen overleggen al met patiënten over inrichting portalen

19 februari 2018
vrouw-bed-laptop
Databeschikbaarheid
Nieuws

Ziekenhuizen onderschrijven het belang van overleg met patiënten over de inrichting en het gebruik van patiëntenportalen. Dat laat Sander Gerritsen, directeur van brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) weten. Hij reageert op een oproep van Dianda Veldman aan ziekenhuizen om patiënten zelf de mogelijkheid te bieden hun uitslagen en labwaarden direct in te zien, of met vertraging.

Gerritsen onderschrijft het belang van het gesprek met de patiënt en meldt dat dit al uitgebreid gebeurt. Volgens de NVZ-directeur voeren zorginstellingen samen met dokters intensief gesprekken met cliëntenraden en richten zij patiëntenpanels in om te horen wat de doelgroep belangrijk vindt in een portaal. Dit schrijft Gerritsen in een brief aan de Patiëntenfederatie. Ziekenhuizen en categorale instellingen maken volgens hem na overleg met cliëntenraden en patiënten een zorgvuldige afweging om medische gegevens direct toegankelijk te maken, of om daar een vertragingstijd van maximaal zeven werkdagen voor in te richten.

Wachttijd van een week

Veldman stelde in haar brief dat steeds meer ziekenhuizen op een patiëntenportaal gegevens zoals testuitslagen en labwaarden tonen. Zo biedt het Utrechtse Diakonessenhuis sinds december 2017 dergelijke gegevens aan zowel arts als patiënt aan. Veel ziekenhuizen bouwen echter een wachttijd in van een week. In die tijd kunnen artsen de uitslagen duiden. De Patiëntenfederatie vindt gedwongen wachttijd echter een vorm van betutteling en kiest principieel voor een oplossing waarbij patiënten die dat willen, alle uitslagen direct moeten kunnen inzien. Zij moeten zelf de optie hebben om voor uitstel te kiezen.

Inrichting portalen volgens VIPP-regels

De meeste instellingen die nu patiëntenportalen inrichten, doen dit volgens de regels die zijn opgesteld binnen het VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional), zo schrijft Gerritsen. Het VIPP-programma heeft tot doel medische en andere patiëntgegevens (direct) inzichtelijk te maken. ‘De termijn van maximaal zeven werkdagen komt voort uit VIPP, met als aanvulling dat waar het kan de gegevens zonder vertraging beschikbaar gesteld moeten worden, ‘realtime’ dus. ‘Als er na een onderzoek reden is tot zorg, dan neemt de arts altijd snel contact op met de patiënt, om iemand niet langer dan nodig in onzekerheid te laten’, aldus Gerritsen. De NVZ-directeur benadrukt dat de leden van de brancheorganisatie er binnen VIPP aan werken dat informatie tussen de dokter en de patiënt online uitgewisseld kan worden, bijvoorbeeld via een patiëntenportaal. Zo kan de patiënt zich thuis goed voorbereiden op de volgende afspraak met de dokter door bijvoorbeeld na te denken over de vragen die hij wil stellen.

Arts en patiënt beiden rol

‘Arts en patiënt spelen allebei een belangrijke rol in deze ontwikkeling, het is aan beide om het patiëntenportaal te gaan gebruiken. Deelnemers aan VIPP maken zich hard voor online inzage omdat zij zien dat goede informatie-uitwisseling en een betrokken patiënt onmisbaar zijn bij het leveren van goede zorg.’