Onderzoek naar effect thuismonitoring in huisartsenpraktijk

13 oktober 2023
Thuismonitoring onderzoek VGZ Luscii
Monitoring
Nieuws

Thuismonitoring is een van de belangrijkere innovaties in ons zorgsysteem van de afgelopen jaren. Explosief gegroeid tijdens de coronapandemie waardoor steeds meer zorginstellingen en patiëntgroepen de voordelen van thuismonitoring ervaren. Het wordt inmiddels ook gezien als een belangrijke oplossingen voor het verlichten van de druk op de huisartsenzorg.

Het tekort aan huisartsen, praktijkondersteuners in combinatie met de almaar groeiende zorgvraag maken dat thuismonitoring ook binnen de huisartsenzorg steeds vaker ingezet wordt. Toch is het ook goed om het daadwerkelijke effect van thuismonitoring te onderzoeken. Dat is nu precies wat Coöperatie VGZ, samen met 16 huisartsenpraktijken en Luscii, gaat doen.

Thuismonitoring in de praktijk

De belangrijkste voordelen van thuismonitoring in de huisartsenzorg worden al enkele jaren benoemd. Het levert artsen en praktijkondersteuners meer tijd op en geeft patiënten meer zelfvertrouwen. VGZ gaat samen met Luscii en 16 huisartsenpraktijken in een onderzoek toetsen of deze voordelen in de praktijk ook ervaren worden.

De kopgroep ‘Thuismonitoring in de praktijk’ onderzoekt of het digitale platform Luscii een hulpmiddel kan zijn binnen de huisartsenzorg.  Het onderzoek moet de komende twee jaar in kaart brengen wat binnen de huisartsenzorg de effecten van thuismonitoring zijn voor patiënten met astma en hypertensie.

“In veel ziekenhuizen is thuismonitoring al een succes maar onze missie is pas echt geslaagd als de impact wordt verbreed naar zoveel mogelijk patiënten. Vandaar dat dit onderzoek met VGZ en de 16 huisartsenpraktijken ongelofelijk belangrijk is om te zien of en hoe juist ook in de eerstelijnszorg ruimte voor zorg kan worden gecreëerd door de zorg meer gericht in te zetten en zelfmanagement te bevorderen”, aldus Roxanne Nievergeld, impact specialist Luscii Praktijk.

Aftrap bijeenkomst onderzoek

De aftrap van het onderzoek vond 10 oktober plaats. Tijdens deze bijeenkomst stonden VGZ, Luscii en de deelnemende huisartsenpraktijken stil bij wat er komt kijken bij de implementatie van deze nieuwe werkwijze in de dagelijkse praktijk. Het betreft immers een verandering in de manier waarop zorg wordt verleend.

Het zorgen voor voldoende draagvlak onder patiënten om thuismonitoring te omarmen is een belangrijk onderwerp. Evenals het antwoord op de vraag hoe de nieuwe werksituatie in de huisartsenpraktijk er uit gaat zien. Plus, tijdswinst wordt gezien als een van de grootste voordelen van thuismonitoring. Echter, hoeveel tijd kost het zowel de zorgprofessional als patiënt om thuismonitoring goed uit te voeren? Allemaal onderwerpen en vragen die centraal stonden tijdens de bijeenkomst voor de aftrap van het onderzoek.

“De aankomende twee jaar houden we samen met de deelnemende huisartsenpraktijken en Luscii de gegevens van patiënten bij. Daarnaast organiseren we deelnemersbijeenkomsten en zullen we de betrokken patiënten en zorgprofessionals interviewen. Zo proberen we met deze kopgroep de ervaringen van de gebruikers, huisarts, praktijkondersteuner en patiënt, goed in beeld te brengen", vertelt Max Andriessen, innovatiemanager hybride huisartsenzorg bij Coöperatie VGZ

Van COPD tot en met hartfalen

Tijdens de coronapandemie groeide de inzet van thuismonitoring oplossingen, noodgedwongen, explosief. Dat zorgde er ook voor dat steeds meer zorginstellingen en patiënten de voordelen van thuismonitoring konden ervaren.

Inmiddels behoort thuismonitoring voor een steeds breder scala van aandoeningen, van COPD en (zwangerschaps)diabetes tot en met hartfalen en thuisherstel na een operatieve ingreep, tot de standaard oplossingen van menig ziekenhuis en huisartsenpraktijk. Dat er nu een breed onderzoek gedaan wordt naar het effect van thuismonitoring in de huisartsenzorg is dan ook een even welkom als goed initiatief.