Online toolkit suïcidepreventie uitgebreid

20 november 2023
Depressed-Woman
GGZ
Nieuws

In samenwerking met een aantal experts heeft 113 Zeldmoordpreventie de online toolkit voor ggz-professionals uitgebreid met het narratief interview. De interactieve digitale Toolkit Suïcidepreventie biedt deze zorgprofessionals ondersteuning bij het herkennen en behandelen van cliënten met suïcidaliteit. Daarnaast kan de toolkit ggz-zorgverleners ook veel tijd besparen omdat ze geen richtlijn van 100 pagina’s meer hoeven door te nemen.

Narratief interview

Het herkennen van suïcidaal gedrag is een uitdaging omdat dit gedrag niet alleen complex, maar ook bij iedereen anders is. Door het narratief interview toe te voegen aan de Toolkit Suïcidepreventie hebben ggz-professionals een extra middel om samen met cliënten de processen in kaart te brengen die bijdragen aan suïcidaal gedrag.

De toolkit is onlangs dus uitgebreid met het narratief interview. Dit is een diagnostisch instrument dat helpt bij het leren begrijpen van suïcidaal gedrag. Tijdens zo'n interview wordt door de hulpverlener en cliënt ingezoomd loop een piekmoment dat de cliënt beleefd heeft. Dat is een moment waarop de cliënt, volgens zijn of haar eigen beleving, het dichtst bij zelfdoding was.

Met het interview onderzoeken de cliënt en hulpverlener de factoren die bijgedragen hebben aan dat piekmoment voor het suïcidale gedrag. Het narratief interview moet leiden tot een casusconceptualisatie met aanknopingspunten voor het veiligheidsplan en het behandelplan.

Toolkit Suïcidepreventie

Om ggz-professionals praktisch te ondersteunen bij het herkennen en behandelen van cliënten met suïcidaliteit heeft 113 zelfmoordpreventie samen met experts de Toolkit Suïcidepreventie ontwikkeld. In de toolkit zijn alle aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn voor de Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag (MDR) opgenomen.

Om ervoor te zorgen dat de toolkit up to date blijft wordt hij regelmatig door een panel van deskundigen op het gebied van suïcidepreventie geactualiseerd. Zo kunnen belangrijke (nieuwe) wetenschappelijke ontwikkelingen in de praktijk gebracht worden. In onderstaande video laat 113 Zelfmoordpreventie het belang van de toolkit zien.

https://vimeo.com/685365813
Het belang van de Toolkit Suïcidepreventie

Succesvolle pilots

De Toolkit Suïcidepreventie is de afgelopen tijd met succes, in pilots, ingezet bij GGZ Rivierduinen, GGzE, en GGZ Oost Brabant. 113 Zelfmoordpreventie wil de komende periode meer instellingen kennis laten maken met de Toolkit, uiteraard met als belangrijkste doelstelling het aantal suïcides in de ggz terug te dringen.

In 2022 ontwikkelde 113 Zelfmoordpreventie, samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ook een e-learning waarmee huisartsen en praktijkmedewerkers onder andere kunnen leren wanhoop en suïcidaliteit te herkennen, bespreekbaar te maken en tijdig door te verwijzen naar de juiste hulp.