ONVZ rolt de Digitale Huisarts uit voor verzekerden

4 januari 2024
Doctor working on line in a consultation
Eerstelijn
Nieuws

Zorgverzekeraar ONVZ is samen met Arene, de online digitale huisartsenpraktijk, gestart met het aanbieden van digitale huisartsenzorg voor 20.000 verzekerden. Die kunnen bij de Digitale Huisarts terecht voor antwoorden en adviezen met betrekking tot hun gezondheid. Zo wil de zorgverzekeraar bijdragen aan het verbreden van de toegang tot zorg én het verminderen van druk op de huisartsenpraktijk en huisartsenpost.

Snel toegang tot eerstelijnszorg

Het aanbieden van digitale huisartsenzorg levert onder andere een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan huisartsen - initiatieven als Arene hebben hun meerwaarde hiervoor al bewezen. Daarnaast is het voor patiënten nu mogelijk om contact met de Digitale Huisarts op te nemen op de momenten dat dit hen het beste uitkomt; thuis of op het werk bijvoorbeeld.

Patiënten die ingeschreven staan bij de Digitale Huisarts, kunnen dus online terecht met hun gezondheidsvragen. Deze vragen worden binnen 24 uur beantwoord. Indien nodig, of gewenst, kan via de website van de online huisartsondienst, eventueel een afspraak voor een online of fysiek consult gemaakt worden.

Al 500 'patiënten' voor de Digitale Huisarts

ONVZ heeft nog een andere reden waarom de verzekeraar start met digitale huisartsenzorg naast de eigen huisarts. Onderzocht gaat worden of met het afvangen van zorgvragen meer ruimte kan worden gecreëerd in de vaak overvolle dagpraktijk van de eigen huisarts en huisartsenpost. De Digitale Huisarts van Arene en ONVZ wordt ondersteunt door de NZa. Hiermee valt het initiatief onder de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Inmiddels hebben zich al bijna 500 verzekerden voor de Digitale Huisarts geregistreerd.

“Door eenvoudige zorgvragen snel en efficiënt op te vangen en ook zorg te dragen voor informatie-uitwisseling tussen betrokken huisartsen, ontstaat naar verwachting meer tijd en ruimte bij de eigen huisarts voor de nodige fysieke en complexere zorgvragen. Zo benutten we de schaars aanwezige zorgcapaciteit beter en blijven patiënten verzekerd van toegang tot passende zorg op een geschikt moment“, vertelt Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter van ONVZ.

“Digitaal zorg verlenen is geen doel op zich, maar een middel dat helpt om iedereen te kunnen blijven voorzien van huisartsenzorg. Online huisartsenzorg biedt zowel huisartsen als patiënten legio voordelen. We hebben als doel om onze collega-huisartsen in het land en de huisartsenpost te ontlasten. Voordeel voor patiënten is dat ze meer eigen regie hebben en plaats- en tijdonafhankelijk toegang tot huisartsenzorg”, aldus Jasper Schellingerhout, huisarts en oprichter Arene.