Philips integreert AI-innovatie in handheld echoapparaat

9 november 2023
Philips-AI-Innovatie-Echografie
AI
Nieuws

Mede dankzij een financiële injectie van 60 miljoen dollar van de Bill & Melinda Gates Foundation kan Philips de ontwikkeling van echografie op basis van kunstmatige intelligentie (AI) voortzetten. Het geld dat met een tweede investeringsronde opgehaald is, wil Philips gebruiken om de wereldwijde adoptie van AI-algoritmen op de Philips Lumify Handheld Ultrasound te versnellen. AI echografie moet de toegang tot gezondheidszorg voor zwangere vrouwen wereldwijd vergroten.

AI-innovatie vereenvoudigt echografie

De toepassing van deze AI-innovatie vereenvoudigt het uitvoeren van belangrijke metingen. Daardoor kan het handheld echoapparaat van Philips na een korte training door eerstelijns zorgprfessionals gebruikt worden om eventuele afwijkingen tijdens de zwangerschap vroegtijdig te detecteren. Voorheen moesten deze zorgverleners hiervoor een training van weken doorlopen. Dat kan met deze AI-innovatie teruggebracht worden tot enkele uren.

"Echografie is het eerste hulpmiddel bij uitstek om zwangere vrouwen te scannen, maar het vereist ook training om te begrijpen hoe je goed en correct moet scannen om de juiste interpretaties te kunnen maken", vertelt Jeff Cohen, General Manager of Ultrasound bij Philips. Met deze AI-innovatie en doorontwikkeling neemt het aantal eerstelijns zorgprofessionals dat de technologie kan leren gebruiken en integreren in de routinezorg fors toe. Doelstelling is het aantal vrouwen dat overlijdt als gevolg van een zwangerschap aanzienlijk te verminderen.

“Het prototype identificeert zes cruciale parameters voor risicobeoordelingen om de gezondheid van zowel moeder als kind te verbeteren, zoals de zwangerschapsduur en de locatie van de placenta. Met de geautomatiseerde AI-mogelijkheden in Philips Lumify kunnen eerstelijnswerkers afwijkingen eerder identificeren, waardoor het vertrouwen en comfort van de moeder toeneemt bij alle beslissingen of zorgpaden die ze al dan niet besluit te volgen”, zegt Matthijs Groot Wassink, General Manager voor Point of Care en Obstetric Ultrasound bij Philips.

Toegang tot de zorg

De WHO adviseert dat zwangere vrouwen in de eerste 24 weken van de zwangerschap ten minste één echoscopie laten uitvoeren. Dat is belangrijks om de zwangerschapsduur te evalueren en de detectie van foetale afwijkingen met een grotere betrouwbaarheid te verbeteren.

Met deze AI-innovatie wordt Philips Lumify Handheld Ultrasound het eerste POCUS-apparaat (Point-of-Care ultrasound) voor niet-deskundige gebruikers. Dankzij het automatiseren van beeldvorming of beeldinterpretatie voor een uitgebreide set van verloskundige metingen wordt zo de kwaliteit van de toegang tot vroege foetale echoscopie vergroot. Dat geldt met name ook voor de triage van zwangere vrouwen in achterstandsgebieden, plattelandsomgevingen en ontwikkelingslanden.

Wereldwijde commerciële uitrol

In 2021, na een eerste financiële injectie van de Gates Foundation, werden al positieve resultaten behaalt met de Philips Lumify met AI. Digitalisering, informatica en AI zorgen ervoor dat de beelden niet meer door de operator zelf - de zorgmedewerker die de handheld echo bedient - geïnterpreteerd hoeven te worden.

"In deze volgende fase zullen we, in samenwerking met de Gates Foundation, deze innovatie als commercieel aanbod op de markt brengen om de kwaliteit van de toegang tot zorg te helpen verhogen en de gezondheid van moeders te verbeteren in achtergestelde en plattelandsgemeenschappen en ontwikkelingslanden over de hele wereld", aldus Cohen.

De ontwikkelingen op het gebied van echografie volgen zich bij Philips in rap tempo op. Vorig jaar lanceerde het bedrijf een innovatief mobiel echografie apparaat dat gedeeld gebruikt kan worden binnen verschillende specialismen zoals hart- en vaatziekten, verloskunde en gynaecologie, point-of-care en algemene beeldvorming.

Door innovation partner