Pilot: thuismonitoring voor terminale hartpatiënten

24 oktober 2023
hart
Monitoring
Nieuws

In de regio ’s Hertogenbosch is een pilot gestart met thuismonitoring van mensen met hartfalen die in hun laatste levensfase zijn. Het monitoringscentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) speelt hierbij een centrale rol. Patiënten geven via een app op de telefoon voortdurend informatie over hun gezondheidswelzijn aan zorgverleners. Zodra de waarden zorgwekkend zijn, wordt bekeken wie in het zorgnetwerk de patiënt het beste kan helpen. Op die manier is er altijd zicht op de precieze toestand van de patiënt, kan er adequaat worden gereageerd en is het vaker mogelijk om, zonder plotselinge ziekenhuisopname(s), thuis te verblijven.

De nieuwe pilot is een innovatieve vorm van thuismonitoring voor mensen met hartfalen in hun laatste levensfase. Het doel is om de zorg beter af te stemmen op de behoeften van de patiënt. Mevrouw De Lepper, een 76-jarige deelnemer aan het programma, vertelt op de website van JBZ over de begeleiding die ze ontvangt: "Het is prettig dat ik goed in de gaten wordt gehouden door alle zorgverleners om mij heen. Ik heb snel en goed contact." Ze stelt echter ook dat het confronterend kan zijn: "Wanneer ik via de telefoon mijn waardes doorgeef, zie ik dat mijn gezondheid achteruitgaat en dat is best confronterend."

Thuismetingen

De voordelen van thuismonitoring worden in Nederland op grote schaal herkend en erkend. Steeds meer ziekenhuizen in Nederland bieden dan ook patiënten met chronische klachten, zoals hart- en vaatziekten, COPD en IBD, begeleiding op afstand aan. Dit resulteert in minder ziekenhuisbezoeken en betere monitoring van de patiënt. Recentelijk kunnen patiënten met ernstig hartfalen in het Leids Universitair Centrum (LUMC), Marente en Zorggroep KATWIJK nu ook thuis behandeld worden, met gespecialiseerde thuisbehandeling die veranderingen bij hartfalen vroegtijdig kan signaleren en behandelen. Het doorgeven van thuismetingen via The Box en thuismonitoring spelen hierbij een essentiële rol.

Terminale hartpatiënten

Deze pilot in Brabant is vernieuwend omdat hier thuismonitoring wordt verzorgd voor terminale hartpatiënten en omdat er extra aandacht is voor het welzijn van de mensen door de inzet van het concept Positieve Gezondheid. Het monitoringproces betrekt de patiënten actief bij de zorg, want ze verstrekken eigenhandig via speciale app informatie over hun gezondheidswelzijn in brede zin. Deze informatie omvat de verschillende aspecten van 'Positieve Gezondheid,' en variëren bijvoorbeeld van benauwdheid en verdriet tot pijn en angstgevoelens.

De verpleegkundigen in het monitoringscentrum van het JBZ analyseren deze gegevens en nemen indien nodig contact op met de patiënt. Wanneer de waarden een vastgestelde drempel overschrijden, wordt beoordeeld welke zorgverlener binnen het regionale netwerk van de patiënt kan helpen.

Proactieve thuisbegeleiding  

Die proactieve benadering van thuisbegeleiding biedt de patiënt een gevoel van nabijheid van zorg. Het voorkomt bovendien onnodige reizen naar het ziekenhuis en zorgt ervoor dat achteruitgang vroegtijdig wordt opgemerkt. Ilona van der Loos, wijkverpleegkundige en betrokken bij het palliatief adviesteam, onderstreept het belang van deze aanpak: "Een palliatief verpleegkundige kan veel betekenen voor hartfalenpatiënten. Ziekte wordt voornamelijk thuis beleefd, daar gebeuren dingen die soms in het ziekenhuis niet worden voorzien. Thuis bij de patiënten voeren we in alle rust gesprekken over vroegtijdige zorgplanning. De ingevoerde meetwaarden kunnen een goed startpunt zijn voor zo'n gesprek."

Pilot regionale thuismonitoring

Deze regionale thuismonitoring gaat met name  om het vinden van de juiste balans tussen technologie en persoonlijk contact tussen de patiënt en zorgverleners. Vooral in de zorg voor mensen in hun laatste levensfase dienen meetwaarden niet alleen als eventuele reden om in te grijpen, maar zijn ze óók een waardevol startpunt voor een gesprek. Dit gesprek helpt bij proactieve zorgplanning, waarbij patiënten hun wensen en behoeften kunnen delen met zorgverleners.

Deze regionale thuismonitoring is gebaseerd op een gezamenlijke ambitie om mensen in de laatste fase van hun leven zoveel mogelijk in staat te stellen om hun leven op hun eigen manier te leiden en hun gezondheidswelzijn te verbeteren. De nadruk ligt hierbij op de persoon en wat zijn of haar leven betekenisvol maakt.

Al met al wijst deze bijzonder pilot er op dat thuismonitoring een waardevolle aanvulling kan zijn bij de zorg mensen met hartfalen in hun laatste levensfase. Het project benadrukt hoe het concept van Positieve Gezondheid op mooie wijze kan worden ingezet én toont het belang van regionale samenwerking in de zorg.