Pilot voor nieuwe bekostiging wijkverpleegkunde

8 maart 2024
Wijkverpleging-Thuiszorg
Financiën
Nieuws

ActiZ, Zorgthuisnl, NZa, V&VN, ZN en PFN werken hard aan een nieuwe vorm van bekostiging. Ze hopen hiermee het aantal administratieve regels terug te dringen en dat de zorgprofessionals meer vertrouwen geeft. Sinds 2015 zijn wijkverpleegkundigen zelf verantwoordelijk voor het indiceren en het bepalen van de zorgbehoefte voor cliënten. De nieuwe (toekomstige) vorm van bekostiging gaat als het aan de betrokken organisaties ligt uit van integrale tarieven op basis van cliëntprofielen.

Nina Vos van ZuidZorg vertelt op de website van ActiZ over haar ervaringen als wijkverpleegkundige in een pilot waarin ze al experimenteert met de nieuwe bekostiging. “We hebben een systeem nodig dat niet de handen aan het bed (zorguren) beloont, maar ons juist faciliteert om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen om cliënten te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Met een financiering op basis van profielen is dat straks mogelijk.”

Toekomst wijkverpleegkunde

Wijkverpleegkundigen zoals Vos maken zich zorgen of ze in 2030 met de verdubbeling van het aantal 75-plussers nog wel de juiste zorg kunnen bieden. Al acht jaar lang heeft zij bijvoorbeeld geen nieuwe collega’s erbij gekregen dus de roep om nieuwe collega’s is enorm. Zij pleit ervoor om vanuit de praktijk samen met de beleidsmakers tot nieuwe werkvormen te komen.

In het nieuwe systeem moet de wijkverpleegkundige veel meer de regie krijgen volgens Vos. Gezien de personele tekorten moet er volgens haar fundamenteel anders naar zorg worden gekeken. Er moet een financieringsvorm worden gezocht die aansluit bij het zorgproces, positieve gezondheid en zelfredzaamheid.

De tijd van meer taken toebedelen aan de wijkverpleegkundige is voorbij. Nu is het volgens Vos tijd voor het maken van goede analyses van de problemen en oplossingen voor cliënten. Cliëntprofielen kunnen hiervoor de basis vormen. “Hierdoor wordt preventie, innovatie en werken aan zelfredzaamheid juist beloond”, zegt Vos.

Oefenen in het ECD

Vos en een aantal collega’s hebben inmiddels in een testomgeving van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) gewerkt en geoefend met de vragenlijsten ten aanzien van de nieuwe werkwijze. Het ECD loodst de wijkverpleegkundige volgens Vos eenvoudig door de vragenlijst heen die ze samen met de zorgvrager invult.

De vragenlijst zien ze als handige leidraad voor het gesprek met de client. Het helpt bij het in beeld brengen van de persoonlijke situaties. Wel zijn de invullers van mening dat de huidige vragenlijst wordt doorontwikkeld op basis van Positieve Gezondheid. Daaraan wordt dan ook samen met een aantal wijkzorgorganisaties aan gewerkt.

IZA-fonds

Vorig jaar hebben de drie brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland gezamenlijk het IZA-fonds Wijkverpleging opgericht. Daarmee willen zij de toegankelijkheid van de wijkverpleging versterken, aanvullend aan de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zorgverzekeraars hebben 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds, hetgeen tot doel heeft om de wijkverpleging een ‘boost’ te geven zodat aanbieders in staat worden gesteld om de IZA-doelstellingen te behalen.