Problemen ANW-zorg verleden tijd door samenwerking

23 april 2024
Samenwerking
Nieuws

Softwareleveranciers komen steeds dichter bij een oplossing voor de uitdagingen die het organiseren van Avond-, Nacht- en Weekend-zorg (ANW-zorg) met zich meebrengt. Het realiseren van de ANW-zorg binnen de regio’s is vaak een probleem. Organisaties werken met verschillende soorten dossiers waardoor zorgmedewerkers niet tijdig bij de betreffende informatie van cliënten kunnen komen. Of ze zien juist meer informatie dan noodzakelijk en wenselijk is. Leveranciers Ecare, SDB Groep en Nedap proberen dit probleem op te lossen.

Op basis van internationale, open standaarden die worden gebruikt in een Nuts community zijn de basis van de oplossingen. De drie softwareleveranciers ontwikkelen technologie aan de hand van die standaarden. CEO van Ecare, Aniek Fikken ziet hiermee het bewijs dat concurrentie niet in de weg hoeft te staan voor het ontwikkelen van goede oplossingen voor de zorg. Het feit dat de drie softwareleveranciers samenwerken vloeit voort uit de ‘ANW Service Design Week’ die in september 2023 is gehouden door ActiZ en de stichting Nuts.

ANW-zorg onder de loep

Tijdens de design-week hebben zorgprofessionals en ontwikkelaars gezamenlijk het probleem rond avond- nacht- en weekendzorg (ANW) geanalyseerd en oplossingsrichtingen geformuleerd. Met die gegevens zijn Ecare, Nedap en SDB Groep samen verdergegaan om in februari en maart de eerste bouwblokken te maken. Die blokken gaan over het lokaliseren van cliënten en medewerkers, het inzien van dossierinformatie en het rapporteren over de juiste cliënt (vanuit het dossier van de ANW-medewerker). Belangrijke voorwaarde is dat de bouwblokken open en herbruikbaar zijn, wat inhoudt dat de specificaties beschikbaar worden gesteld voor andere leveranciers. Hierdoor kunnen alle softwareleveranciers de functionaliteiten integreren in hun systemen en is de oplossing voor alle zorgprofessionals te gebruiken.

Meer oplossingen netwerkzorg

In april wordt de basisoplossing die is ontworpen in de praktijk getest. Het doel is om deze zomer de oplossing breed beschikbaar te stellen binnen de Elektronische Cliëntendossiers van de deelnemende softwareleveranciers.  De constructieve samenwerking tussen zorgprofessionals, zorgaanbieders met softwareleveranciers in de ANW Service Design Week smaakte naar meer. ActiZ en Nuts hebben afgesproken dat softwareleveranciers op korte termijn vergelijkbare problemen in andere vormen van netwerkzorg gaan aanpakken.

Naar verwachting worden rond de zomer oplossingen geïmplementeerd voor onder meer: communicatie rond wondzorg en toegang voor huisartsen in Elektronische Cliëntendossiers die worden gebruikt in de wijkverpleging en de ouderenzorg. Deze ontwikkelingen bieden een veelbelovend perspectief voor verdere verbeteringen in andere domeinen van de netwerkzorg, zoals spoedzorg, dementiezorg en zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang.

Implementatie passend bij IZA en Wegiz

De plannen en samenwerkingen moeten leiden tot een betere, integrale netwerkzorg. Om de plannen goed te kunnen uitvoeren hebben ActiZ en Nuts een flexibele structuur ingericht. De bestuurders van ActiZ en Stichting Nuts zorgen ervoor dat de ontwikkelingen aansluiten op landelijke initiatieven zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Dit alles moet bijdragen aan de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel. Ook elders wordt hard gewerkt aan de verbetering van (digitale) zorgervaringen. Zo hebben de twee digitale zorgplatformen Uw Zorg Online en BeterDichtbij hun diensten geïntegreerd.