Radboud en Rijnstate werken samen aan de zorg voor morgen

20 april 2023
samenwerking-handschudden
Samenwerking
Nieuws

Toekomstbestendige zorg. Het is een onderwerp waar al heel veel over gezegd en geschreven is. Het is een uitdaging waar alle Nederlandse zorgaanbieders de komende jaren fors mee aan de slag moeten. Het Radboudumc en Rijnstate hebben op dit gebied besluiten de handen ineen te slaan. Deze week ondertekenden beide zorginstellingen een samenwerkingsovereenkomst met als doel zich gezamenlijk op vijf maatschappelijke thema's te richten die moeten bijdragen aan toekomstbestendige zorg.

In deze samenwerking voor vraagstukken met betrekking tot de zorg van morgen én overmorgen, hebben het Rijnstate en Radboudumc inmiddels al een eerste samenwerkingsagenda gevormd op basis van vijf actuele thema's of vraagstukken in de zorg: arbeidsmarkt & opleiden, duurzaamheid, AI en digitale transformatie, concentratie van zorg en wetenschappelijk onderzoek.

"Om elke patiënt de allerbeste zorg te bieden, ben ik ervan overtuigd dat je elkaar nodig hebt. We bundelen onze krachten als umc en topklinisch ziekenhuis op gezamenlijke focusgebieden", zegt Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate. "Samenwerken heeft de toekomst in de zorg. De komende jaren komen er ook door het IZA grote uitdagingen op onze sector af, maar ook fantastische kansen en mogelijkheden", aldus Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur bij Radboudumc.

Uitdagingen voor de zorg voor morgen

De twee zorginstellingen gaan, gebaseerd op de vijf geselecteerde thema's, hun samenwerking voor de korte en lange termijn verkennen. Daarbij zal de focus dus liggen op de zorg voor patiënten, onderwijs en onderzoek.

"Zo krijgen patiënten een snellere toegang tot innovaties en excellente zorg, op de juiste plek en zo dicht mogelijk bij huis. Ook de veelvoorkomende, gewone zorg wordt meer bij het onderzoek betrokken. Op termijn willen we dit niet exclusief houden, maar ook anderen de gelegenheid bieden bij initiatieven aan te sluiten", aldus Wim van Harten.

"In een regio als de onze, waar op meerdere plekken top-expertise te vinden is, kunnen we elkaar en onze patiënten daarbij helpen. Ik ben erg blij met deze verdieping van onze samenwerking en heb er vertrouwen dat onze patiënten en onze professionals hier de vruchten van gaan plukken", vult Bertine Lahuis aan.

Samenwerking op thema's

Kijkend naar het thema 'arbeidsmarkt & opleiding' dan is al snel duidelijk dat het Radboudumc en Rijnstate in hun regio's de grootste zorgwerkgevers zijn. Om het personeel voor de zorg in die regio's te behouden, gaan beide partijen vernieuwende manieren van werkgeverschap en samenwerking ontplooien. Als voorbeeld wordt het delen van schaarse expertise met andere zorgverleners. Zo blijft deze expertise voor de regio behouden.

Digitale transformatie is een ander voorbeeld. Zowel het Radboudumc als het Rijnstate hebben de ambitie om met behulp van AI, 3D en andere digitale mogelijkheden te bouwen aan de zorg van de toekomst. Door samen te werken kunnen beide zorginstellingen hun expertise op deze gebieden verder uitbouwen en elkaar versterken. Zo is Rijnstate ver met thuismonitoring en thuisbehandeling, terwijl Radboudumc veel ervaring heeft met continue monitoring in de kliniek.

De samenwerking zal de komende periode verder uitgediept en geconcretiseerd worden. Beide partijen hebben afgesproken dat deze samenwerking geen exclusiviteit inhoudt. Dat betekent dat beide organisaties blijven participeren in bestaande netwerken en nadrukkelijk de deur open houden voor andere partijen om aan te sluiten bij nieuwe initiatieven.