Rijnmondnet brengt goede databeschikbaarheid in de praktijk

23 april 2024
Databeschikbaarheid
Nieuws

“Samenwerken aan databeschikbaarheid heeft alles te maken met onderling vertrouwen. Dat vertrouwen ontstaat uit een warme samenwerking waarin je begrip en respect hebt voor elkaars rol.” Aan het woord is Zweder Bergman, sectorlead GGZ en Koppeltaal bij VZVZ. Hij schetste namens de beheerorganisatie voor gegevensdiensten en afsprakenstelsels in de zorg een succesvol praktijkvoorbeeld van samenwerking, in het verwijsproces van huisarts naar VVT-instelling.

Het praktijkvoorbeeld over betere databeschikbaarheid betrof een project van stichting RijnmondNet in samenwerking met Verwijshulp010. Het project van de stichting en Verwijshulp010 draaide om het optimaliseren van het verwijsproces tussen een huisartsengroep en een VVT-instelling. Want passende zorg, doordat de juiste informatie op het juiste moment voor de juiste zorgprofessionals beschikbaar is, kan alleen door samen te werken, benadrukte Bergman.

Gebrek aan efficiënte gegevensuitwisseling

Het centrale probleem waar het samenwerkingsproject uit voortkwam, was het gebrek aan efficiënte gegevensuitwisseling tussen de verschillende zorgverleners. De uitdagingen lagen met name op technisch vlak, waar verschillende systemen door zorgverleners werden gebruikt. Middels een koppeling tussen platformen ZorgDomein en Enovation Point werd een naadloze gegevensuitwisseling gerealiseerd, met als resultaat een efficiënter verwijsproces en betere planning op basis van actuele data.

De samenwerking tussen huisartsen en VVT-instellingen in de regio Rijnmond Leidde uiteindelijk tot tastbare verbeteringen in het verwijsproces en uiteindelijk tot betere zorg voor de patiënt. Eerder al waren er vergelijkbare projecten voor betere gegevensuitwisseling tussen ambulance en SEH en op het gebied van geboortezorg.

Tijdens de Zorg & ICT beurs ging Bergman samen met Lonneke Reitsma (RijnmondNet), Leon Joanknecht (Rijnmond Dokters) en Raymond Dubbelt (VVT-instelling Aafje) in gesprek over deze samenwerking. Bergman gaf aan te hopen met de workshop andere zorginstellingen te inspireren om knelpunten in het zorgproces te identificeren, elkaar op te zoeken en samen te werken.

Samenwerking in kader databeschikbaarheid

Hij benadrukte het belang van samenwerking in het kader van databeschikbaarheid en stelt: “Ik geloof dat echte samenwerking pas tot stand komt als er ook sprake is van intrinsieke motivatie daarvoor. Je hebt immers te maken met cultuurverschillen tussen zorgorganisaties, ICT-landschappen die er verschillend uitzien en je moet leveranciers mee zien te krijgen tegen een redelijke prijs.”

Die intrinsieke motivatie houdt partijen volgens Bergman op koers om door te zetten bij die sprong in het diepe. Het mooie aan de casus Rijnmond vindt hij dat die partijen ondanks de verschillen elkaar gevonden hebben en die sprong met elkaar gemaakt hebben. “Ik hoop dat het een inspirerend voorbeeld mag zijn voor andere partijen die die sprong willen wagen. “