RSO actief bij landelijke implementatie Twiin Afsprakenstelsel

29 april 2022
laptop-scaled
Digitalisering
Nieuws

Samen met VZVZ participeert RSO NL eigenlijk al vanaf het begin in het programma Twiin dat wordt gefinancierd door ZN. Nieuws is de onlangs gedane toezegging van vrijwel alle RSO-bestuurders om actief met de implementatie van de landelijke uitrol van Twiin aan de slag te gaan. Dit gebeurde eind april 2022 tijdens de RSO-dagen.

Na een presentatie van Twiin werd onlangs óók door het merendeel van de RSO-bestuurders toegezegd dat zij actief aan de slag gaan met de landelijke uitrol van dit afsprakenstelsel. RSO Nederland is dé overkoepelende vereniging van alle regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) in Nederland. RSO Nederland streeft naar kwaliteit van zorg voor de cliënt en bevordert standaardisering in de zorgcommunicatie voor en door haar leden.

Veilig en betrouwbaar digitale info delen

De Twiin-presentatie startte met het doel van het programma Twiin: realisatie van een landelijk afsprakenstelsel voor het veilig en betrouwbaar elektronisch delen van gegevens in de zorg op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel. Dit betekent dat Twiin een afsprakenstelsel realiseert, ondersteunt bij het effectief inzetten van het afsprakenstelsel en faciliterend is bij de weg naar landelijke uitrol van het afsprakenstelsel. Voor het landelijk uitrollen van het stelsel ligt een belangrijke taak bij RSO NL.

Nieuwe versie Twiin Afsprakenstelsel

Het Twinn Afsprakenprogramma levert landelijke afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen l om het daadwerkelijk veilig uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners en met patiënten mogelijk te maken. Dit goede nieuws komt enkele maanden nadat de versie 1.0 bèta van het Twiin Afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling beschikbaar is gemaakt.  1.0 bèta is een update van het Twiin Afsprakenstelsel 0.8, gericht op duidelijke standaarden voor elke soort gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders.

Actief aan de slag

Actief aan de slag gaan met het Twiin kan op verschillende manieren. Om het makkelijk te maken is er een poster beschikbaar met handige checklist. De poster is opgedeeld in twee delen, de linkerkant is informatief en de rechterkant is een leidraad om aan de slag te gaan of te bepalen welke acties opgenomen dienen te worden in de roadmap voor de komende jaren.