Samenwerken in de GGZ: Gx bouwt aan e-health

20 december 2023
business people meeting at office
Digitalisering
Nieuws

Samen kom je verder. Een gezegde dat de basis vormt voor de Gx, een samenwerkingsverband van 11 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland en e-health leverancier Minddistrict. Het doel: de GGZ duurzaam maken door middel van e-health. Onlangs hebben de deelnemende GGZ-instellingen en Minddistrict hun samenwerking met minimaal drie jaar verlengd. Een extra ambitie is om de toegevoegde waarde van e-health beter in kaart te brengen.

Wat begon als een kleine groep deelnemers groeide de afgelopen jaren uit tot de Gx, met landelijke dekking: GGZ Noord-Holland-Noord, Dimence, Novadic-Kentron, GGZ Delfland, GGZ Eindhoven, Reinier van Arkel Groep, Stichting Lentis, GGZ Oost-Brabant, Mondriaan, Emergis en Tactus. De focus lag bij het samenwerken in eerste instantie vooral op goede implementatie van e-health en gezamenlijk het platform van Minddistrict verbeteren.

Maar de komende 3 jaar ligt de lat flink hoger. En dat is terecht, vindt Mark Dekker, Business Change Manager bij ggz-aanbieder Lentis. Want e-health is inmiddels integraal onderdeel van de hele cliëntreis geworden. “Bij Lentis hebben we als uitgangspunt: digitaal is normaal. De focus ligt op een blended behandeling, die soms 100 procent online kan zijn. De gesprekken worden dan digitaal gevoerd. We zetten Minddistrict niet alleen in als online behandelplatform, maar ook als communicatie- en serviceplatform."

E-health gewoon

Zowel Dekker als Karlijn de Groot – Programmamanager digitale zorg bij Tactus – onderschrijven dat de inzet van e-health heel gewoon geworden is. Gebruik ervan leidt tot een betere toegankelijkheid van de GGZ. En dat is belangrijk, want die toegankelijkheid staat zorgbreed onder druk. De Groot: “Wij werken al sinds 2005 met e-health. Het gaat niet meer over digitale en reguliere zorg, het gaat over de integratie ervan in al onze trajecten en processen.”

Minddistrict onderschrijft deze visie. Reden om structurele samenwerking te zoeken met andere organisaties om zo tot een betere adoptie en integratie van e-health toepassingen te komen. “Wij wilden graag meer direct en structureel contact met hulpverleners en cliënten die ons platform gebruiken", vertelt Daniëlle Revers - Business Director NL bij Minddistrict." Met de kennis die daaruit vloeit, verbeteren we ons product en de productontwikkeling. En daarmee ook de resultaten.

Krachtig samenwerken

Als je met andere bestuurders aan tafel zit, en zeker als de projectleiders met elkaar aan tafel zitten, dan heeft dat een enorme meerwaarde. Voor de doorontwikkeling van de e-health toepassingen en de integratie ervan in je eigen organisatie en je processen, meent Dekker. “Dat is ontzettend waardevol. Je loopt vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. Als je die in isolatie probeert op te lossen, kom je veel langzamer vooruit. En soms zelfs helemaal niet.”

Er is inmiddels een heel netwerk gegroeid, stelt De Groot. "Buiten de formele overlegstructuren om spar ik ook veel met collega’s bij andere Gx-deelnemers: hoe doen jullie dit, wat zijn jullie ervaringen? Je hebt een behoorlijke dosis lef en wilskracht nodig om te komen tot een goede integratie van digitale en reguliere zorg. Dan is het fijn als je dat niet alleen hoeft te doen, maar dat je elkaar daarin opzoekt en versterkt."

https://www.youtube.com/watch?v=SM_XFbV4M9s

Lees het hele artikel in editie 6 van ICT&health, die rond 20 december verschijnt.