Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter

22 februari 2024
Ouderenzorg-A
Samenwerking
Nieuws

In de Santeon ziekenhuizen wordt veel aandacht besteed aan samenwerken. Dat wordt gedaan via het verbeterprogramma Samen Beter waarbij de best passende zorg voor patiënten centraal staat. Patiëntengroepen waarbij veel van elkaar kan worden geleerd staan centraal, zoals kwetsbare ouderen. Deze groep heeft relatief veel zorg nodig en er is vaak sprake van meerdere, chronische ziekten.

Door de samenwerking van zeven ziekenhuizen met het verbeterprogramma als leidraad is vergelijken goed mogelijk. Verpleegkundig leider en verpleegkundig consulent geriatrie bij het Catharina Ziekenhuis, Marjolein Groeneveld vertelt daarover: "Een belangrijke rol voor ons is ook het onderling vergelijken van de omgang met kwetsbare ouderen. Hoe gaan we om met patiënten met een delier of patiënten die vallen? Wanneer en welke vrijheidsbeperkende interventies passen we toe? Als verpleegkundigen vergelijken we onze werkwijzen en leren van elkaar.”

Verbeterprogramma Samen Beter

In onderstaande video van Santeon werd gepubliceerd vertellen drie zorgverleners over de aanpak en de focus van het Samen Beter-programma. Jacco Westeneng (projectleider waardegedreven zorg bij CWZ), Sascha van de Poll (geriater bij CWZ en medisch leider) en Marjolein Groeneveld (verpleegkundig consulent geriatrie en verpleegkundige leider bij het Catharina Ziekenhuis) vertellen over de aanpak en de focus van het verbeterprogramma voor kwetsbare ouderen.

https://www.youtube.com/watch?v=m1qe3Miq19o
Samen Beter: zorg voor kwetsbare ouderen.

Afbakenen programma

Bij de patiëntengroep kwetsbare ouderen is gezamenlijk gekozen voor een afbakening: 70-plussers die zijn opgenomen in het ziekenhuis met minimaal twee risicofactoren. Een voorbeeld hiervan is risico op een delier, vallen, ondervoeding of fysieke beperkingen. 

In totaal komt dit neer op ruim 25% van de patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. De complexiteit van de zorgverlening maakt dat het Samen Beter programma juist voor deze patiëntgroep van grote waarde kan zijn. De Santeon ziekenhuizen vergelijken hun zorg voor kwetsbare ouderen en nemen de positieve resultaten mee om de zorg te verbeteren en patiënten sneller opknappen.

Verbetering delierzorg

In het programma werken bijvoorbeeld gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen en paramedici samen in de verbetering van delierzorg. Een delier is het acuut falen van de hersenen en treft ongeveer dertig procent van de patiënten boven de 70 jaar. Bij minder dan een derde van de patiënten wordt een delier herkend terwijl de impact van een delier groot is.

Dit geldt voor het herstel van de patiënt en voor de kwaliteit van leven van een patiënt. Maar ook betekent delierzorg extra belasting voor zorgverleners en daarmee de zorgkosten. Om meer verpleegkundigen te inspireren om ook aan de slag te gaan met het verbeteren van delierzorg is er vanuit het project een magazine ontwikkeld, genaamd ‘Aandacht voor delier’. Dit magazine biedt informatie over het project, ervaringsverhalen van verpleegkundigen én van een patiënt.