Snelle digitalisering vergroot gezondheidskloof in België

20 maart 2024
Digitale-Zorg-0112
Digitalisering
Nieuws

In een Belgisch onderzoeksrapport waarschuwt Kom op tegen Kanker voor de gevaren van de digitaliseringstrend die op dit moment gaande is in de zorg. In het rapport stellen onderzoekers dat wanneer de huidige trend zich onveranderd voortzet, dit ten koste kan gaan van de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker pleit daarom voor een inclusieve digitale zorgomgeving.

Kom op tegen Kanker benadrukt in het rapport dat de organisatie de digitalisering van de zorg, en de voordelen die dit voor patienten meebrengen, toejuicht. Genoemd worden zorg op afstand en het digitaal kunnen raadplegen van gezondheidsinformatie. Maar er zijn ook zorgen. Zo waarschuwt Kom op tegen Kanker voor de almaar groeiende gezondheidskloof. En niet alleen lager opgeleiden en ouderen hebben soms moeite met de digitalisering.

Digitale gezondheidskloof

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat ook jongeren en hoger opgeleiden tegen de uitdagingen van de digitalisering in de zorgsector aan lopen. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer de digitalisering zich in het huidige tempo voortzet, de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg achteruit zullen gaan.

"In de profitsector is verregaand digitaliseren al jaren de norm. Je ontwikkelt systemen en interfaces waarbij de controle zoveel mogelijk bij de eindgebruiker ligt. Dat kan kostenbesparend werken, biedt de consument alle controle én levert bergen interessante data op", vertelt David Vansteenbrugge, CEO bij Kom op tegen Kanker. "Die drang naar automatisatie mag echter nooit het doel zijn voor de dienstverlening binnen onze gezondheidszorg. Toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg is een basisrecht voor iedereen. Met de digitalisering verliezen we onderweg mensen die de zorg net zo hard nodig hebben. We pleiten er daarom voor dat er extra inspanningen gedaan worden om een inclusieve, digitale gezondheidszorg te garanderen."

Cick-call-connectprincipe

Onderzoek van Statbel toont aan dat bijna de helft (46%) van de Vlamingen tussen 16 en 74 jaar over onvoldoende digitale vaardigheden beschikt. Tot die groep behoren ook jongeren en hoger opgeleiden. Het onderzoek van Kom op tegen Kanker bevestigd deze cijfers specifiek op het gebied van gezondheid en alle gevolgen die daarmee samenhangen.

Patiënten die kanker hebben, volgen een zorgtraject waar verschillende contactmanieren mogelijk moeten zijn volgens het click-call-connectprincipe. Internet (click) biedt veel mogelijkheden, maar voor mensen die daar niet mee overweg kunnen of complexe vragen hebben, moeten zorgverleners ook nog steeds telefonisch (call) of fysiek (connect) bereikbaar zijn.

Ook in Nederland zijn er zorgen over de digitale vaardigheden van zowel patiënten als zorgprofessionals. Onze hele bevolking telt alleen al meer dan 1 miljoen mensen (tussen 16 en 65) die moeite hebben met taal. Verschillende zorginstellingen en -organisaties werken al geruime tijd aan het verbeteren van digitale vaardigheden. Daarvoor worden onder andere digicoaches ingezet, maar er zijn ook andere initiatieven die moeten helpen om de digitale inclusie te verbeteren.