Thuisarts.nl voegt nieuwe functies toe

2 september 2019
Thuisarts.nl_
Zorgtransitie
Nieuws

Onlangs is een update doorgevoerd op Thuisarts.nl en zijn er enkele aanpassingen gedaan op de website. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. Daarnaast is Thuisarts.nl bedoeld als ondersteuning van de voorlichting door artsen.

Met de update zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. De mailknop is verschoven van bovenaan naar onderaan de pagina. Uit een focusgroep met patiënten bleek dat  plek bovenaan verwarrend is. Patiënten veronderstelde dat met die mailknop alvast de informatie over iemands klacht of aandoening naar de eigen huisarts kon worden gestuurd.

Het is gebruikelijker dat knoppen om de informatie te ‘delen’ onderaan staan. Huisartsen gebruik deze functie vaak om patiënten een link te sturen naar de desbetreffende pagina. Verder is er een knop toegevoegd om Thuisarts.nl teksten te delen via WhatsApp.

Ook is de zoekfunctie verbeterd en worden spelfouten nu beter herkend. Daarnaast worden zoek- en trefwoorden beter meegenomen in de zoekindex. Thuisarts.nl voegde enkele nieuwe onderwerpen toe, te weten ‘lachgas’, ‘slikproblemen’ en ‘zwanger, misselijk en overgeven’.

Onderzoek door Pharos

Pharos heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van Thuisarts.nl bij laaggeletterden. Op basis van het adviesrapport zijn enkele aanpassingen gedaan, zoals:

  • Het menukopje ‘Verschijnselen’ is veranderd in ‘Wat merk ik’
  • Bestaande teksten worden zo veel mogelijk verbeterd en begrijpelijker gemaakt voor laaggeletterden (eenvoudigere woorden, kortere zinnen)
  • Er worden meer afbeeldingen en films geproduceerd voor audiovisuele ondersteuning

Thuisarts.nl populair onder burgers en artsen

Uit de Transparantiemonitor 2018 van het Nivel blijkt dat in de maand juni 2019 Thuisarts.nl 4,6 miljoen bezoeken telde. Van de deelnemers aan de Transparantiemonitor 2018 gaf 60 procent aan actief naar informatie te hebben gezocht over een gezondheidsklacht of aandoening. Daarvan gaf 70 procent aan dat de informatie hen geruststelde, voor 83 procent was het duidelijk wat zij met de klacht moesten doen en of zij naar een arts moesten gaan (84 procent).

Thuisarts.nl werd eind vorig jaar verkozen tot beste Content Platform van Europa 2018. 
Thuisarts.nl is al vaker in de prijzen gevallen. Zo won het online platform de Niek de Jong Innovatieprijs van Zorgverzekeraars Nederland en de award voor de Populairste Gezondheidswebsite van het Jaar 2016. Ook won de nieuw gelanceerde versie van Thuisarts eerder in 2018 de Communicator Award voor Best Health Website 2018.