Toolkit veilig inloggen in zorg met gebruik DigiD-app

26 oktober 2023
AI-Toolkit-AL
Security
Nieuws

Zorgorganisaties die hun patiënten graag willen informeren over hoe ze veilig kunnen inloggen in de zorg, kunnen kosteloos communicatiemiddelen downloaden en/of bestellen van de campagne ‘Veilig online zorgzaken regelen? Een fijn IDee!’. In de communicatie staat het gebruik van de DigiD-app en de eenmalige ID-check centraal. Zo kunnen patiënten zich goed voorbereiden op verdere uitrol van digitale communicatie in de zorg.

De toolkit bevat onder meer: banners (voor online) in verschillende formaten, een flyer en een poster en een filmpje voor vertoning op digitale schermen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komen verder nog met tips bij het gebruik van de communicatiemiddelen uit de toolkit.

Eenduidig gebruik DigiD-app

Wanneer zorginstellingen gaan communiceren over DigiD raden de ministeries aan om altijd van de variant van DigiD uit te gaan zoals dat in de campagne wordt beschreven. Ook als de DigiD-aansluiting nog niet op het betreffende niveau is afgesteld. Op die manier wordt gestimuleerd dat patiënten de app gaan downloaden en ook de ID-check gaan doen.

Om de eenduidigheid in het communiceren over DigiD wordt aangeraden om altijd de teksten te gebruiken die in de toolkit beschikbaar worden gesteld. Dat komt de herkenbaarheid voor patiënten ten goede. Verder geldt voor alle digitale communicatiemiddelen dat er voor meer informatie kan worden verwezen naar deze website.

Het gebruik van DigiD als identificatie-app voor veilig inloggen in de zorg is al vaker positief toegepast. Zo werd begin dit jaar nog een pilot van VWS omtrent het registreren van vaccinaties met het inlogmiddel DigiD succesvol afgerond. De deelnemers aan die pilot waren, naast de beveiliging, ook te spreken over het gebruiksgemak.

Tips voor zorgorganisaties

Naast de toolkit waarin communicatiemiddelen voor patiënten zitten, over veilig online communiceren wordt er ook aandacht besteed aan veilig communiceren door zorgorganisaties. Door verschillende oorzaken lukt het zorginstellingen lang niet altijd veilig te communiceren. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld: gebrek aan kennis, tijdsdruk of niet meewerkende techniek. Programma ‘Informatieveilig gedrag in de zorg’ ontwikkelde daarvoor een toolkit.

De toolkit helpt zorgorganisaties om veilig communiceren efficiënt in te richten én te borgen. Met als belangrijkste boodschap: veilig communiceren is zorgen voor elkaar. De Implementatieroute + toelichting (clickable pdf) is ontwikkeld voor informatieveiligheidsprofessionals. Het attendeert medewerkers van zorgorganisaties op hoe ze veilig kunnen omgaan met informatie. Belangrijk is bijvoorbeeld dat zorgmedewerkers zich bewust zijn van phisingmails of van het delen van medische gezondheidsinformatie via een onbeveiligd communicatiekanaal.

Aanspreekpunt veilig inloggen

Nictiz vormt het eerste aanspreekpunt voor zorgaanbieders die vragen hebben over de toolkit of over de ontwikkelingen rondom veilige digitale toegang in het algemeen. Zij zijn bereikbaar via e-ID@nictiz.nl. Vragen over bestellingen van voorlichtingsmateriaal kunnen worden gesteld aan Xerox Overheid repro via: orders@xnloverheid.nl.