Uniklinikum Essen start thuismonitoring met Luscii

16 januari 2024
Luscii-App-a
Digitalisering
Nieuws

Niet alleen in Nederland is digitalisering binnen de gezondheidszorg een van de top thema's. Ook bij onze oosterburen wordt na een inhaalslag werk gemaakt van toekomstbestendige zorg. Deze week heeft het universiteitsziekenhuis van Essen bekend gemaakt dat men voor het monitoren van patiënten met luchtwegaandoeningen binnenkort gebruik gaat maken van het digitale gezondheidsplatform Luscii.

Smart Hospital strategie

De keuze voor thuismonitoring van Luscii is een van de stappen die het Universitair Ziekenhuis Essen, samen met de Kliniek Infectieziekten onder leiding van Prof. Dr. med. Oliver Witzke, die deel uitmaken van de Smart Hospital strategie. Gestart wordt met een pilotproject dat als doel heeft de patiënttevredenheid te verbeteren door de zorg voor deze patiënten in een eerder stadium naar de thuissituatie te verplaatsen en verlengen. Daarnaast moet het thuis monitoren van patiënten ook ertoe leiden dat het aantal bezoeken aan de klinische polikliniek en niet-noodzakelijke bezoeken aan de spoedeisende hulp verminderen.

Binnen de samenwerking wordt ook een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. Daarvoor wordt onder andere een pilotproject gestart. Behandelend artsen en andere zorgprofessionals bewaken de patiënten met behulp van de clinical engine van Luscii. Op basis hiervan kunnen ze gericht patiënten ondersteunen en met hen communiceren.

Pilotproject thuismonitoring

De patiënten met luchtwegaandoeningen die aan de pilot meedoen, gaan via de Luscii-app gegevens invoeren binnen een gestructureerd behandeltraject voor longontstekingen. Denk aan gegevens over symptomen, maar ook vitale parameters met behulp van thuismetingen die ze zelf uitvoeren. Daarnaast moeten de patiënten via de app ook specifieke vragenlijsten invullen.

Tijdens de pilot worden de deelnemende patiënten op afstand gemonitord door get medisch personeel die daarvoor beschikken over software van Luscii als medisch hulpmiddel (SaMD). Gedurende een periode van twaalf maanden zal Essen University Hospital deze zorginnovatie wetenschappelijk evalueren. Bij een succesvolle evaluatie is ook het gebruik voor andere aandoeningen gepland.

Mijlpaal voor beide partijen

"Essen University Hospital ziet digitalisering als een unieke kans om het ziekenhuis van de toekomst vorm te geven, met een duidelijke focus op de mens als patiënt en als medewerker. Luscii biedt daarvoor ideale ondersteuning," aldus Prof. Dr. med. Jochen A. Werner, Medisch Directeur en Voorzitter van Raad van Bestuur van Essen University Hospital. "Longontstekingen blijven een aanzienlijk gezondheidsprobleem. De opkomst van op afstand monitoren biedt een veelbelovende mogelijkheid om de zorg voor patiënten te optimaliseren", voegt Prof. Dr. med. Oliver Witzke daaraan toe.

"Luscii heeft zich al meer dan een decennium bewezen in de dagelijkse zorg voor clinici en patiënten. We zijn ervan overtuigd dat we de grote voordelen van Luscii nu ook in Duitsland kunnen laten zien," aldus Prof. Dr. Daan Dohmen, oprichter van Luscii en expert op het gebied van digitale transformatie in de gezondheidszorg.

Voor Luscii is het overigens niet voor het eerst dat het thuismonitoring platform ook in het buitenland geïntroduceerd wordt. Ruim drie jaar geleden, ten tijde van de coronapandemie, besloot de Britse NHS de app in meerdere regio's te gaan inzetten. Daarnaast is Luscii ook wereldwijd partner van het Japanse Omron healthcare en Apple Mobility Partner.

Inhaalslag in Duitsland

Duitsland is een van de sterkste industrielanden van Europa. Op het vlak van digitale zorg lopen onze oosterburen echter jaren achter. Terwijl de meeste EU-landen al met succes e-health diensten hebben geïntroduceerd, zoals digitale recepten en elektronische medische dossiers (EPD), heeft de invoering van deze technologie in Duitsland jarenlang vertraging opgelopen. In maart van vorig jaar (2023) presenteerde het Duitse ministerie van gezondheidszorg de plannen voor een inhaalslag: Gemeinsam Digital (pdf).