Vroegtijdige detectie migraineaanval met thuismonitoring   

19 september 2023
migraine
Monitoring
Nieuws

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is gestart met het onderzoeksproject ‘Migraine@Home’. Doel van het onderzoek is in een eerder stadium signalen van een naderende migraineaanval te detecteren en persoonlijke triggers voor zulke aanvallen te vinden. Het is het eerste onderzoek waarin migrainepatiënten in hun thuisomgeving worden gemonitord. Patiënten houden tijdens het onderzoek thuis een E-hoofdpijndagboek bij én meten zelf, met een speciale cap op hun hoofd, hun hersenactiviteit.

Onder leiding van Prof. dr. Gisela Terwindt wordt voor het eerst patiënten gemonitord in hun thuisomgeving, met als doel een beter zicht te krijgen op de oorzaak van een migraineaanval.
Migraineaanvallen zijn complex en worden vaak getriggerd door persoonlijke factoren zoals stress, vermoeidheid en menstruatie. De exacte oorzaken blijven echter grotendeels onbekend.

Prof. dr. Gisela Terwindt legt op de website van LUMC uit: "We monitoren mensen die regelmatig last hebben van migraine langere tijd in hun thuisomgeving, waar ze hun natuurlijke triggers ondergaan. Dit doen we onder andere met speciale 'caps' waarmee de gevoeligheid van de hersenen bepaald kan worden. Op deze manier krijgen we het beste beeld van de persoonlijke combinatie van triggers en de veranderende gevoeligheid van de hersenen in aanloop naar een aanval."

Innovatieve thuismonitoring

Deze innovatieve aanpak van thuismonitoring blijft niet beperkt tot migraine. Het wordt steeds belangrijker bij chronische aandoeningen zoals COPD, hartfalen en diabetes. Het doel is om afwijkingen snel op te sporen, vaak nog voordat ze klinisch merkbaar zijn, om zo bijvoorbeeld de symptomen te verminderen of ziekenhuisopnames te voorkomen. Bij nieuw onderzoek bij Erasmus MC krijgen patiënten met chronisch hartfalen bijvoorbeeld sensoren in hun longslagader, waardoor het aantal ziekenhuisbezoeken aanzienlijk verminderd kan worden. Een ander goed voorbeeld van preventieve thuismonitoring vinden we bij LUMC, waar momenteel onderzoek wordt gedaan naar een compact ademanalyseapparaat dat in de thuissituatie een aankomende longaanval bij COPD-patiënten kan voorspellen.  

Migraineaanval voorspellen

En nu wordt dus middels onderzoek een slimme thuismonitoringstechnologie getest om migrainepatiënten te helpen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor patiënten om thuis hun gezondheid te monitoren en proactief te handelen. De impact van dit onderzoek gaat verder dan alleen het voorkomen van aanvallen. Het biedt migrainepatiënten de kans om beter inzicht te krijgen in hun persoonlijke triggers en om vroege waarschuwingssignalen van een aanval te herkennen. Momenteel zijn er geen betrouwbare methoden om de gevoeligheid van de hersenen voor een naderende migraineaanval te meten. Dit is cruciale informatie omdat een migraineaanval wordt veroorzaakt door een persoonlijke combinatie van triggers en hersengevoeligheid op een bepaald moment.

E-hoofdpijndagboek

Om deze persoonlijke triggers in kaart te brengen, wordt gebruikgemaakt van een innovatief E-hoofdpijndagboek. Hiermee worden gedetailleerde gegevens verzameld over de factoren die aanvallen uitlokken. Tegelijkertijd meten patiënten thuis hun hersenactiviteit met behulp van speciale 'caps' die eenvoudig te dragen zijn. Zo wordt de veranderende gevoeligheid van de hersenen in de aanloop naar een migraineaanval geanalyseerd.

Prof. dr. Arn van den Maagdenberg, een van de wetenschappelijke leiders van het project, benadrukt het belang van technologische optimalisatie: "We passen een recent ontwikkelde technologie met nieuwe caps toe, zodat migrainepatiënten de metingen thuis zelf kunnen uitvoeren. Daarvoor werken we onder andere samen met collega's van de TU Delft en het bedrijf TMSi."

Dr. Mark van de Ruit van de TU Delft voegt toe: "Vanuit de TU Delft zullen we ons verder richten op het verbeteren van de huidige meet- en dataverwerkingsmethoden om de gevoeligheid van de hersenen betrouwbaar en efficiënt te kunnen bepalen."

Hersenstichting ondersteunt ‘Migraine@home’

Het  vernieuwende onderzoek wordt gesteund met een investering van 378.000 euro van de Hersenstichting. Remco van Veen, manager Kennis en Innovatie bij de Hersenstichting, wijst op het potentieel van het project: "Door informatie uit de hoofdpijn-app te combineren met metingen van hersenactiviteit, moet dit onderzoeksproject leiden tot een eerste methode en eerste inzicht om migraineaanvallen te voorspellen. Uiteindelijk hopen we dat het leidt tot meer controle van mensen met migraine over hun hoofdpijnaanvallen, bijvoorbeeld door op dagen dat de hersenen gevoeliger zijn, tijdig maatregelen te nemen."