Website Parkinson Punt Zuyd gelanceerd

28 maart 2024
Oude man
Samenwerking
Nieuws

Op 18 maart is de website van Parkinson Punt Zuyd gelanceerd. Met een druk op de knop zetten Raad van Bestuursleden Esther Talboom (Zuyderland) en Michael Ehlen (MeanderGroep Zuid-Limburg) de website online vanaf de Meander-locatie Lückerheide in Kerkrade. Daarmee is er een volgende stap gezet in de doorontwikkeling van het expertisecentrum. Om dat te bekrachtigen, ondertekenden de bestuurders die dag tevens een intentieovereenkomst.

De behandeling en begeleiding bij parkinson vragen om een deskundige aanpak waarbij veel verschillende specialisten zijn betrokken. Parkinson Punt Zuyd (PPZ) dient als kennis- en expertisenetwerk voor de parkinsonzorg in heel Limburg, waarbij nu vooral wordt ingezet op de regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek.

Parkinson Punt bundelt kennis en ervaring

Door deze samenwerking is alle kennis en ervaring gebundeld, zodat er steeds passende zorg op de juiste plek is voor de complexe ziekte van Parkinson. Begin vorig jaar werd al bekend dat parkinsonpatiënten die behandeld worden in het Elkerliek en het Zuyderland Medisch Centrum, de zorg waarvoor ze vroeger naar het ziekenhuis moesten nu ook thuis kunnen ontvangen via de app Sanacoach Parkinson.

De website Parkinson Punt Zuyd is bedoeld voor patiënten met parkinson en hun mantelzorgers. Op de website is onder andere informatie te vinden over het patiëntenaanbod in de regio en over de betrokken specialisten en verpleegkundigen. De website draagt bij aan het bundelen van alle kennis en ervaring voor patiënten en mantelzorgers.

Poliklinisch spreekuur

De intentieovereenkomst die maandag tussen Zuyderland en Meander ondertekend is, volgt op de oprichting van een speciale polikliniek in de MeanderGroep Zuid-Limburg (locatie Lückerheide) in december 2023. Dankzij deze polikliniek krijgen Zuyderland-patiënten hulp buiten het ziekenhuis maar bij hun vertrouwde neuroloog.

Het mogelijk maken van een poliklinisch spreekuur past helemaal bij de ontwikkeling om meer ziekenhuiszorg óók buiten Zuyderland te laten plaatsvinden. De strategie van het Zuyderland ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’ en die van het Meander ‘Leid je eigen leven, zo thuis mogelijk’ sluiten hier naadloos op aan. Het formeel vastleggen van de samenwerking in een intentieovereenkomst is een mooie aanvulling op het reeds bestaande vruchtbare partnerschap.

Passende zorg

Zowel de Parkinson Punt Zuyd als het poliklinisch spreekuur dragen bij aan het leveren van nog beter passende zorg voor de patiënten met de complexe ziekte van Parkinson in de regio. Meander startte ongeveer tien jaar geleden met wonen, begeleiding en zorg op een gespecialiseerde afdeling voor mensen met de ziekte van Parkinson. Ondertussen is er voor deze patiënten in de regio ook dagbehandeling van Meander en NOVIzorg en zijn er consulten aan huis, uitgevoerd door de parkinsonverpleegkundige.

Ook is er de mogelijkheid van een korte opname in Parc Glana (Zuyderland Zorg) of bij Meander wanneer het even iets minder gaat. Er wordt speciale revalidatie gegeven en als het thuis wonen onverhoopt niet meer gaat, dan behoort ook intern wonen tot de mogelijkheid. Meander en Zuyderland willen samen met onder andere NOVIzorg de huidige en toekomstige uitdagingen voor de Parkinsonzorg in de regio nog beter gaan beantwoorden binnen Parkinson Punt Zuyd.