Ziekenhuis van toekomst bundelt duurzame en digitale innovaties

26 juni 2023
Rijnstate Elst
Duurzaam
Nieuws

Het Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem) heeft zijn nieuwe locatie in Elst in gebruik genomen. Het in 2020 aangekondigde ‘ziekenhuis van de toekomst’ is daarmee een feit. De bouw van de locatie Elst ging in 2021 van start en herbergt allerlei vormen van duurzame en medische innovatie. Dat stelden Wim van Harten (voorzitter Raad van Bestuur), Hans Schoo (lid Raad van Bestuur) en Jeroen Rütter (voorzitter CMSR- Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate) tijdens de opening. De officiële opening is overigens op 28 september.

Duurzame innovaties zijn er genoeg te zien. Rijnstate Elst is naar eigen zeggen het eerste energie-neutrale ziekenhuis in Europa. Het doet voor haar energievoorziening een beroep op waterstof en zonnepanelen. Op en om het gebouw liggen 1.354 zonnepanelen. Die zorgen ervoor dat licht opgevangen wordt en met waterstof als drager uiteindelijk in energie aan het gebouw geleverd kan worden. De voorziening heeft een vloeroppervlakte van 13.000 m2. Voor de bouw is 520.000 kg wapening gebruikt en 8.687m3 beton.

Bundelen van innovaties

In een interview met ICT&health in oktober 2020 vertelde bestuursvoorzitter Wim van Harten van Rijnstate hoe de kliniek van de toekomst in Elst op allerlei gebieden innovatie moest bundelen. Op het gebied van duurzaamheid en duurzame zorg, maar ook op het gebied van digitalisering. Het ging vooral om evidence based digitale vernieuwingen, stelde Van Harten. Tot deze vernieuwingen behoorde ook het Virtueel Zorgcentrum, dat in 2020 versneld werd ingevoerd om Covid-patiënten op afstand te monitoren.

“Digitale innovaties vergen een aanzienlijke investering die lange tijd geen geld zal opleveren”, stelde Van Harten destijds. Om toch tot een goed resultaat te komen, werkt het topklinische ziekenhuis nauw samen met strategische technologiepartners en de Universiteit Twente. Een geïntegreerde ICT-infrastructuur ziet de strategisch-analytische bestuurder hierbij als cruciale succesfactor. “Wil je zorg kosteneffectief en evidence based aanbieden, dan moeten we weg van de losse modules en apps.”

Digitale strategie

De route naar de gedigitaliseerde kliniek van Rijnstate werd voor het eerst vastgelegd in de digitale strategie 2019-2021, die samen met de medische staf stapsgewijs werd gerealiseerd. Inmiddels is er een vervolgstrategie ontwikkeld, met meer focus op het veranderkundige deel van digitalisering.

In de polikliniek in Elst zou ook ruimte beschikbaar gesteld worden aan studenten en/of ondernemers die een medische startup willen beginnen. Dat maakte Rijnstate in maart 2021 bekend. Door ruimte te bieden aan medische startups hoopt het ziekenhuis, min of meer in eigen huis, nieuwe producten voor de zorg te ontwikkelen. De medische specialisten van het Rijnstate zullen nadrukkelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe zorginnovaties.

“Je zou kunnen denken aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pijnbestrijding, gehoor, orthopedie of robottechniek. Wij zetten robots al in voor operaties, binnenkort komt er ook een schoonmaakrobot. Misschien kunnen studenten een robotarm ontwikkelen die wij in de zorg kunnen gebruiken. Dat is maar een idee”, aldus Rijnstate bestuurslid Hans Schoo destijds.

Duurzaamheid belangrijk thema

Het verlagen van de CO2-footprint is, net als in andere sectoren, volgens Rijnstate Ziekenhuis een essentieel thema in de zorg geworden. Dat kan met energieneutrale gebouwen, het toepassen van waterpompen, zonnepanelen en op tal van andere manieren. Een belangrijke milieuwinst kan ook geboekt worden met verdergaande digitalisering. Dankzij bijvoorbeeld telehealth en thuismonitoring hoeven patiënten bijvoorbeeld aanzienlijk minder benzine te verstoken doordat ze geen reistijd meer hebben.

Om de zorg te verduurzamen op basis van de onlangs getekende Green Deal 3.0 is een eenmalige initiële investering nodig van 1,6 tot 3,4 miljard. ActiZ en andere zorgorganisaties riepen in maart 2023 de politiek op om deze middelen ook daadwerkelijk vrij te maken in de Rijksbegroting. De genoemde bedragen worden nader onderbouwd in het gezamenlijk uitvoeringsplan van de branche- en koepelorganisaties dat begin maart 2023 werd gepresenteerd.