Zinnige Zorg samenwerking VGZ en Catharina verlengd

5 januari 2024
Hoofdkantoor Arnhem
Samenwerking
Nieuws

Alliantiepartners Catharina Ziekenhuis en Coöperatie VGZ hebben voor de periode van vier jaar (2024 – 2027) hun strategisch partnerschap verlengd. Beide organisaties zijn erg tevreden over de resultaten tot dusver die ze gezamenlijk hebben bereikt. Als onderdeel van het Netwerk Zinnige Zorg hebben het Catharina Ziekenhuis en Coöperatie VGZ zit ingezet om de zorg zinnig en toekomstbestendig te organiseren voor patiënten in de regio Eindhoven. Naast zinnige zorg staan in hun samenwerking centraal: samen beslissen, efficiënte zorgplanning en digitalisering.

Zorgvernieuwing door 114 initiatieven

Het hernieuwde vierjarig contract voor Zinnige Zorg geeft ruimte om met elkaar te blijven werken aan kwaliteit van de geboden zorg. Om aan de toenemende zorgvraag in de toekomst te kunnen blijven voldoen vinden ze dat de zorg op sommige punten anders moet worden georganiseerd. De initiatieven moeten leiden tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. “Met deze overeenkomst is er een goede en stabiele basis om gezamenlijk de zorg van de toekomst vorm te geven.” aldus Geranne Engwirda van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.  

Het Catharina Ziekenhuis en VGZ werken al sinds 2015 aan zinnige zorg en doen dat binnen het Netwerk Zinnige Zorg. De goede voorbeelden uit het Catharina Ziekenhuis kunnen snel worden gedeeld met de andere twintig zorgaanbieders in dit netwerk en andersom. Door de meerjarenafspraak zijn 114 initiatieven gestart om zinnige zorg toe te passen, waarvan 25 zelf door het ziekenhuis zijn ontwikkeld.

Kostenbesparing met zinnige zorg

Een goed voorbeeld dat voortvloeit uit de samenwerking is dat 60 procent van de pacemakerpatiënten een dagbehandeling krijgen in plaats van dat ze overnachten in het ziekenhuis. Deze aanpak vermindert de zorgkosten in Nederland voor deze behandeling met 14 miljoen euro als iedereen dit zou implementeren. Door het strategische partnerschap tussen VGZ en het Catharina Ziekenhuis zijn de kosten van het ziekenhuis de afgelopen jaren met 8 miljoen euro verlaagd. Dit is volgens Engwirda te danken aan de intensieve samenwerking met oog voor en afspraken over gezonde bedrijfsvoering van het ziekenhuis. 

“De aankomende 4 jaar gaan we weer volop aan de slag met ons gezamenlijke programma om de zorg verder te transformeren. Daarbij monitoren we actief de resultaten en werken innovatiemanagers en consultants van VGZ echt op de vloer bij het Catharina om de zorgvernieuwingen voor elkaar te krijgen”, vertelt Chief Health Officer bij VGZ, Cas Ceulen.

Digitale zorg voor de patiënt 

Naast de verbeterprojecten binnen het Netwerk Zinnige Zorg zetten VGZ en het Catharina Ziekenhuis met deze samenwerking verder in op digitale zorg voor de patiënt. Dit betekent digitaal en thuis als het kan, fysiek en op locatie als dat nodig is. Het Catharina Ziekenhuis gaat de komende jaren meer digitale zorgpaden ontwikkelen met bijvoorbeeld het Santeon initiatief Zorg bij Jou. Hierdoor krijgen steeds meer patiënten toegang tot de beste zorg dichtbij en blijft de toegang tot de zorg gewaarborgd. 

Digitale transitie vraagt ander leiderschap

Begin vorig jaar tijdens het ICT&health-congres gaf bestuursvoorzitter van CWZ, Ale Houtsma, aan dat een digitale transitie om een ander soort leiderschap vraagt: “Blijf weg van pilots en businesscases. Maar ga op een andere wijze direct aan de slag. Geen Prince-2 (projectmanagement oude stijl, red.) meer, maar agile.” Hij gaf daar zijn visie op de noodzakelijke zorgtransformatie en pleit onder meer voor integratie van zorg en sociaal domein maar ook voor het verplaatsen van zorg van wachtkamer naar huiskamer door middel van thuismonitoring. Ongetwijfeld komt zorgtransformatie ook komend jaar tijdens de driedaagse, internationale ICT&health World Conference 2024 weer aan bod.